text.skipToContent text.skipToNavigation

DR. MARTENS X HELLO KITTY AND FRIENDS COMPETITIE 2021

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

a. De Promoter is: DR. MARTENS AIRWAIR NETHERLANDS B.V., met geregistreerd adres: Postbus 23393, 1100DW AMSTERDAM ZUIDOOST (“De Promoter”).

 

b. Deelname is mogelijk voor personen ouder dan 18 en woonachtig in Engeland en Europa (exclusief inwoners van Italië). Deelname is uitgesloten voor werknemers van de Promoter, hun naasten en eender wie verbonden aan de organisatie of beoordeling van de winactie.

 

c. Deelname aan de winactie is gratis en behoeft geen aankoop. Een aankoop vergroot de kans op winnen niet.

 

d. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de betreffende algemene voorwaarden.
 

e. Deelnemers wordt afgeraden meerdere accounts aan te maken voor de winactie en de Promoter behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die hierop betrapt worden.
 

f. Deelnemers moeten alle online instructies volgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te winnen. Om in aanmerking te komen, moeten deelnemers hun voor- en achternaam en de voor- en achternaam van hun genomineerde vriend opgeven op http://www.drmartens.com/nl/nl/collaborations/hello-kitty-friends en hun e-mailadres invoeren waar aangegeven om kans te maken op twee items van de Dr. Martens x Hello Kitty and Friends-samenwerking (de "Prijs"). De prijs is twee paar Dr. Martens van de 'Hello Kitty & Friends' collectie: (1) Hello Kitty and Friends 1460 laarzen. (2) Hello Kitty and Friends 1461 schoenen. (3) Hello Kitty and Friends Jadon laarzen. De winnaar mag twee van hetzelfde ontwerp of twee verschillende ontwerpen uit de bovenstaande lijst kiezen. Het is optioneel voor deelnemers om een ​​tijd te beschrijven waarin hun genomineerde vriend een goede vriend was (een 'Verhaal') en het voltooien van dit, of het niet doen, heeft geen invloed op de kans van een deelnemer om te winnen. Het is optioneel voor deelnemers om het vakje aan te vinken om zich te abonneren op de nieuwsbrief van de organisator en ze kunnen zich op elk moment uitschrijven. Inschrijven voor de nieuwsbrief van de organisator of andere marketing-e-mails (of ervoor kiezen om dit niet te doen) heeft geen invloed op de kans om te winnen van een deelnemer.
 

g. De winactie loopt van 10:00 (GMT) op donderdag 18 februari 2021 tot 10:00 (GMT) op dinsdag 2 maart 2021. Inzendingen na dit tijdstip worden niet meer in beschouwing genomen.
 

h. De Promoter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet ontvangen van deelnames. De Promoter is niet aansprakelijk voor onvolledige, corrupte, vertraagde of niet ontvangen deelnames. Bewijs van transmissie wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst. De Promoter is ook gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als hij van mening is dat de deelnemers zich op frauduleuze wijze - inclusief en zonder beperking door de manipulatie van codes, meerdere computergegenereerde deelnames of andere frauduleuze gegevensvervalsing, frauduleus of oneerlijk gedrag - toegang verschaffen tot de winactie.
 

i. De Promoter is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de winactie te wijzigen of te staken in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onrust, overmacht of andere actuele of verwachte schending van eender welke toepasbare wet of regelgeving of eender welke andere omstandigheden buiten de controle van de Promoter. Wijzigingen aan de winactie zullen zo snel mogelijk door de Promoter worden meegedeeld aan de deelnemers.
 

j. De Promoter is niet verantwoordelijk voor incorrecte prijsgegevens die aan deelnemers gegeven werden door derden verbonden aan deze winactie.
 

k. Alle geldige inzendingen met twee verschillende ingediende volledige namen worden opgenomen in een pool van inzendingen en drie (3) winnaars worden willekeurig uit de pool geselecteerd. Inzendingen die een verhaal bevatten dat haatdragend, lasterlijk, discriminerend, obsceen, beledigend, bedreigend of beledigend is, worden door de organisator uitgesloten van de wedstrijd. De beslissing van de promotor is definitief.
 

l. De 3 winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht op dinsdag 2 maart 2021 niet later dan 13:00 (GMT) uur. De winnaars worden op de hoogte gebracht via email. Als de winnaars niet bereikt kunnen worden binnen de deadline die wordt beschreven in de email, is de Promoter gerechtigd de prijs terug te vorderen van de winnaars en een nieuwe winnaar aan te wijzen. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde e-mail contactin formatie die door de deelnemer is ingediend. Er wordt geen aanspraakelijkheid aanvaard voor de inzendingen die om technische redenen niet kunnen worden meegeteld.
 

m. De Promoter zal de winnaars informeren over waar de prijs kan worden opgehaald en/of bezorgd.
 

n. De beslissing van de Promoter over alles gerelateerd aan de winactie is finaal en er zal niet over in gesprek getreden worden.
 

o. De winactie en deze algemene voorwaarden zijn gebonden aan de Nederlandse wet en zijn bij disputen onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.
 

p. De achternaam en land van de winnaars zal 28 dagen na het afsluiten van de winactie opvraagbaar zijn via e-mail naar: france.marketing@drmartens.com. De inzendingsgegevens van de winnaar, waaronder de twee volledige namen, het e-mailadres en veraal (indien verstrekt), worden door de organisator bewaard tot 2 april, waarna ze worden verwijderd (tenzij de winnaar zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de organisator, in welk geval de organisator de volledige naam en het e-mailadres van de winnaar behoudt).
 

q. Je vertrouwt je gegevens toe aan de Promoter en aan geen enkele derde partij. De opgegeven informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met het volgende privacybeleid te vinden op: www.drmartens.com/nl/nl/privacy.
 

r. De Promoter is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing heeft onmiddellijke ingang bij het publiceren op deze webpagina.