text.skipToContent text.skipToNavigation
Produkten har lagts till i önskelistan

Logga in/Registrera dig för att spara din önskelista och få uppdateringar om produkter du älskar

Din önskelista är full

Vi är glada att du älskar så många av våra produkter. Eventuellt tillagda produkter kommer att ersätta de äldsta objekten i din önskelista.

Visa önskelista
Dina önskelistor har slagits samman

Oroa dig inte, vi har sparat allt du älskar i en önskelista åt dig

Visa önskelista

Integritetspolicy 

OM OSS

"Dr. Martens" (inklusive www.drmartens.com/se) är en handelsdivision inom Airwair International Limited som är den juridiska enhet som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Airwair International Limited har sitt säte på Cobbs Lane, Wollaston, Wellingborough, Northamptonshire NN29 7SW, England. Organisationsnummer 3009359.

Denna policy beskriver vår praxis vid användning av personuppgifter från:

 • användare av vår webbplats (www.drmartens.com/se) och kunder online;
 • våra kunder i Dr. Martens-butiker; och
 • andra enskilda personer, däribland anställda hos våra affärskunder och leverantörer (”affärskontakter”).

Denna policy kommer att tillämpas vare sig du har tillhandahållit oss uppgifterna direkt eller vi har erhållit dem från en annan källa, exempelvis en tredje part.

Vi respekterar din integritet och värdesätter det förtroende du har visat oss genom att dela dina uppgifter. Denna integritetspolicy fastställer hur vi använder dina uppgifter:

 • vad vi samlar in;
 • hur vi samlar in dem;
 • hur vi använder dem;
 • varför vi använder dem;
 • vem vi delar dem med; och
 • dina rättigheter.

Om du har några frågor eller om någonting i den här policyn är oklart, kontakta oss på följande e-postadress: compliance@drmartens.com.

INSAMLING AV UPPGIFTER OCH ANVÄNDNING

Vi kommer samla in och använda dina personuppgifter för de ändamål som närmare beskrivs i detta avsnitt.

Som allmän regel behandlar vi inte några särskilda kategorier av personuppgifter om dig. Under alla omständigheter kommer vi endast att samla in och behandla särskilda kategorier av personuppgifter om dig som vi på förhand har erhållit uttryckligt samtycke från dig för

När och vad vi samlar in

Ändamål

Rättslig grund

För hur länge

1

När du gör ett inköp på vår webbplats: :

 • Dina kontaktuppgifter inklusive: ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer;
 • Information om den inköpta produkten / tjänsten;
 • Dina betalningsuppgifter; och
 • Ditt namn och din e-postadress om du köper ett e-presentkort.

Vi använder denna information till att:

 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster;
 • Hantera, utveckla och administrera våra tjänster;
 • Behandla din beställning;
 • Ta emot betalning från dig eller göra en återbetalning till dig;
 • Registrera dig som kund;
 • Hjälpa oss säkerställa att våra kunder är verkliga och för att förebygga bedrägeri;
 • Skicka ut nyhetsbrev, personliga erbjudanden eller shoppingidéer baserade på dina shoppingvanor (endast om du har gett samtycke till detta);
 • Tillhandahålla en elektronisk kopia av din beställning och/eller kvitto;
 • Skicka e-presentkort till din e-postadress så att du kan använda det för att handla produkter på vår webbplats; och
 • Be dig lämna feedback om det/de inköp du nyligen gjort, via en tredje part.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal som du är en del i (artikel 6(1)(b) GDPR).

Om du har gett ditt samtycke till det, behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial (artikel 6(1)(a) GDPR).

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla, förvalta och säkra våra tjänster till dig (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen vilket vanligtvis är två år efter din senaste beställning.

Vi lagrar vissa typer av uppgifter längre om tillämplig lag kräver detta, t.ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

2

När du besöker eller gör ett inköp i en av våra butiker: :

 • Videoupptagningar från kameraövervakningssystem i våra butiker.
 • Kontaktuppgifter vid behov, för att genomföra din beställning eller leverera den tjänst du behöver;
 • Information om den inköpta produkten / tjänsten;
 • Dina betalningsuppgifter;
 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter om du köper ett e-presentkort; och
 • Ditt foto, ditt namn och din e-postadress om du väljer att interagera med en digital fotovägg.

Vi använder denna information till att:

 • Vi använder denna information till att:
 • Tillhandahålla våra produkter och tjänster;
 • Hantera, utveckla och förvalta våra tjänster;
 • Behandla din beställning;
 • Ta emot betalning från dig eller göra en återbetalning till dig;
 • Registrera dig som kund;
 • Förhindra brott och av säkerhetsskäl (kameraövervakningssystem);
 • Hjälpa oss säkerställa att våra kunder är verkliga och för att förebygga bedrägeri;
 • Skicka ut personliga erbjudanden eller shoppingidéer baserade på dina shoppingvanor (endast om du har gett samtycke till detta);
 • Tillhandahålla en elektronisk kopia av din beställning och/eller kvitto;
 • Be dig lämna feedback om det/de inköp du nyligen gjort, via en tredje part;
 • Registrera ditt presentkort så att du kan använda det i vilken som helst av våra butiker; och
 • Skriva ut ditt foto eller tillhandahålla dig med ett digitalt exemplar via e-post.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal som du är en del i (artikel 6(1)(b) GDPR).

Om du har gett ditt samtycke till det, behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial och för att visa ditt foto på den digitala fotoväggen i våra butiker (artikel 6(1)(a) GDPR).

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla, förvalta och säkra våra tjänster till dig (artikel 6(1)(f) GDPR).

Behandlingen av dina uppgifter från kameraövervakningssystemet är baserad vårt berättigade intresse av att upprätthålla en nödvändig säkerhetsnivå i våra butiker (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen vilket vanligtvis är två år efter din senaste beställning.

Vi lagrar vissa typer av uppgifter längre om tillämplig lag kräver detta, t.ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

Bilder från kameraövervakningssystem lagras vanligtvis inte längre än 90 dagar såvida det inte är nödvändigt att lagra videoupptagningen längre för att utreda ett säkerhetstillbud eller av hälso- och säkerhetsskäl.

Där vi har en digital fotovägg i butiken kommer ditt foto att lagras hos oss och vår tredjeparts-tjänsteleverantör i 13 månader, ifall du skulle vilja få åtkomst till det igen under denna tidsperiod.

3

När du registrerar ett konto hos oss:

 • Dina kontaktuppgifter inklusive: ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer;
 • Lösenord;
 • Uppgifter om din beställningshistorik.

Vi använder denna information:

 • Till att tillhandahålla våra tjänster;
 • Till att hantera och administrera våra system;
 • Till att fastställa vad du tycker om och föredrar;
 • Till att kommunicera med dig avseende ditt konto och våra tjänster; och
 • För marknadsföringsändamål (nyhetsbrev och erbjudanden kommer skickas till dig endast om du har gett samtycke till det).

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla och administrera det konto du har öppnat hos oss (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen eller när du stänger ditt konto hos oss.

4

När du kommunicerar med oss vare sig det är personligen, genom vår webbplats eller via e-post, via telefon eller via något annat medium:

 • Dina kontaktuppgifter (dessa kan inkludera ditt kontonamn på sociala medier om du kommunicerat med oss genom detta);
 • Uppgifterna om din kommunikation med oss (inklusive när du skickat den, när vi mottagit den och var du skickat från (exempelvis vår webbplats, via e-post, genom socialt medium)) och
 • Uppgifterna i våra meddelanden till dig.

Vi använder denna information till att:

 • Besvara eventuella problem eller bekymmer;
 • Övervaka kommunikation med kunder för kvalitets- och utbildningsändamål;
 • Utveckla nya tjänster baserat på de uppgifter du tillhandahåller;
 • Förbättra våra tjänster baserat på den information och feedback du tillhandahåller; och
 • Anpassa vår tjänst till dig med hänsyn till de uppgifter och den feedback du har tillhandahållit.

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att besvara din förfrågan (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen.Vi lagrar vissa typer av uppgifter längre om tillämplig lag kräver detta, t.ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

5

När du registrerar dig för en eller fler av våra tjänster exempelvis nyhetsbrev, exklusiva erbjudanden och meddelanden om produkter som åter finns i lager:

 • E-postadress
 • Uppgifter om dina val avseende nyhetsbrev och marknadsföring

Vi använder denna information till att:

 • Informera dig när storlekar åter finns i lager;
 • Skicka ut nyhetsbrev, personliga erbjudanden eller shoppingidéer baserade på dina shoppingvanor (endast om du har gett samtycke till detta);
 • Genomföra marknadsundersökningar och tävlingar som du deltar i och för att kontakta vinnare; och
 • Uppgifter från marknadsundersökningar kommer att användas för ändamål såsom övervakning eller förbättring av användningen av och tillfredsställelsen med denna webbplats.

Om du har gett ditt samtycke till det, behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial (artikel 6(1)(a) GDPR).

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig information om att storlekar åter finns i lager (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen eller när du avslutar din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Vi lagrar vissa typer av uppgifter längre om tillämplig lag kräver detta, t.ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

6

Om du är anställd hos en affärskontakt/leverantör:

 • Namn och titel, kontakt-uppgifter, företagsnamn, befattning, e-postadress;
 • Om affärskontakter har konton online, inloggning och liknande autentiseringsuppgifter och uppgifter om användning av dessa tjänster;
 • Kommunikation med våra affärskontakter.

Vi använder denna information till att:

 • Främja att affärsverksamheten fungerar smidigt genom kommunikationer med företagskunder och leverantörer, exempelvis för att kommunicera om varor och tjänster som vi får från leverantörer;
 • Göra det möjligt för affärskontakter att få åtkomst till sina konton online;
 • Bjuda in våra affärskontakter till evenemang och mässor;
 • Genomföra interna analyser och undersökningar för att hjälpa oss förbättra våra tjänster;
 • Skicka marknadsföringskommunikation till affärskontakter avseende våra tjänster och produkter som kan vara av intresse för våra företagskunder och främja vår verksamhet och vårt varumärke;
 • Upprätta affärsrelationer med andra företag;
 • Förbättra våra tjänster och utveckla nya tjänster baserat på dessa enskilda personers preferenser och beteenden.

Om du har gett ditt samtycke till det, behandlar vi dina uppgifter för att tillhandahålla vårt marknadsföringsmaterial (artikel 6(1)(a) GDPR).

Vi behandlar dina uppgifter till följd av vårt berättigade intresse att utveckla och bibehålla affärsförhållanden med försäljare, partner och andra företag och att handla med enskilda personer som arbetar för dem (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre är nödvändigt att behålla dem för de angivna ändamålen eller när du återkallar ditt samtycke.

Vi lagrar vissa typer av uppgifter längre om tillämplig lag kräver detta, t.ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheter.

7

När du accepterar användningen av cookies på vår webbplats:

 • IP-adress
 • Uppgifter om enheten exempelvis operativsystem, unik produktidentifiering, mobilt nätverk;
 • Hårdvaru- och webbläsarinställningar;
 • Datum och tid för förfrågningar;
 • De förfrågningar du gör och
 • De sidor du besöker och de begrepp i sökmotorn som du använder.
 • Uppgifter om hur du använder vår webbplats.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen, och för att tillhandahålla dig våra tjänster på ett effektivare sätt, exempelvis för att säkerställa ett enkelt betalningsförfarande. 

För mer information om cookies, de typer av cookies som vi använder och hur vi använder dem, se vår Cookiepolicy.

När vi fått ditt samtycke för att cookies ska få placeras, bygger följande behandling av dina uppgifter på vårt berättigade intresse att sammanställa statistik över din användning av webbplatsen för att tillhandahålla dig våra tjänster på ett effektivare sätt (artikel 6(1)(f) GDPR).

Vi raderar specifika cookies i enlighet med vad som anges i vår Cookiepolicy.

VAR VI SAMLAR IN INFORMATION FRÅN

De flesta av de personuppgifter som vi behandlar samlas in direkt från dig. Ibland samlar vi dock in information från andra källor inklusive betalningsförmedlare; din bank; andra företag inom vår koncern; uppgiftsförmedlare och andra medlemmar i ett lojalitetsprogram. Vi gör detta för att:

 • tillhandahålla våra tjänster;
 • hantera och administrera våra system;
 • ta emot betalning från dig eller göra en återbetalning till dig;
 • hjälpa oss säkerställa att våra kunder är verkliga och för att förebygga bedrägeri;
 • anpassa vår tjänst till dig genom att motsvara dina beteenden och preferenser;
 • genomföra statistiska analyser och undersökningar om våra kunder så att vi kan få bättre kunskap om våra kunder och för att låta oss utveckla och förbättra våra tjänster för att tillgodose våra kunders behov och preferenser; och
 • kombinera dessa uppgifter med andra typer av uppgifter som nämnts ovan för att skapa helhetsprofiler av våra kunder som gör det möjligt för oss att göra våra tjänster mer personliga och skräddarsydda för varje kunds preferenser och vanor.

Ibland samlar vi oavsiktligt in information från offentliga källor exempelvis genom media och sociala medier för att bibehålla marknadsmedvetenhet och etablera varumärket på sociala medier.

UPPGIFTER SOM VI DELAR

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med partner, avtalsparter och andra tredje parter:

 • Vi delar information om dig med andra medlemmar i vår koncern så vi kan tillhandahålla bästa möjliga tjänster inom hela vår koncern. De förbinder sig till att bevara och använda dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.
 • Vi delar även dina uppgifter med vissa tredje parter. Vi kommer göra detta antingen när vi får ditt samtycke eller därför att vi behöver visa dem dina uppgifter för att tillhandahålla dig med produkter eller tjänster. Dessa inkluderar kreditupplysningsinstitut, databaser för bedrägeribekämpning, analysföretag och andra partner som vi utövar vår verksamhet med, exempelvis andra medlemmar i lojalitetsprogram. Om vi inte kan dela uppgifter med vissa tredjeparts partner som också ingår i vårt lojalitetsprogram, kan vi inte erbjuda den tjänsten.
 • Dina personuppgifter kan även komma att delas vid behov på rimlig begäran av en/ett brottsbekämpande eller tillsynsmyndighet, organ eller byrå (inklusive polisen) eller vid försvar av rättsliga anspråk. Vi kommer inte radera personuppgifter om dessa är relevanta för en utredning eller tvist. De kommer fortsätta lagras tills dessa frågor är helt uppklarade.
 • Vi samarbetar även med tredje parter, inklusive Yotpo, för att samla in opartiska produktrecensioner från kunder som köper våra produkter från denna webbplats. Dessa tredje parter kan komma att kontakta dig via e-post för vår räkning för att ge dig möjlighet att lämna en recension om ditt inköp. Dessa tredje parter kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att bjuda in dig till att skriva en recension och hantera dina uppgifter på ett säkert sätt. Om du inte vill få ytterligare e-postmeddelanden från dessa parter, klicka på länken för att avsluta din prenumeration längst ned i e-postmeddelandet.
 • Om vi förhandlar om försäljning eller överföring av en del av eller hela vår verksamhet – kan uppgifterna komma att överföras till potentiella köpare under lämpliga villkor avseende konfidentialitet;
 • Om vi genomgår omstrukturering eller försäljning kan uppgifter komma att överföras till en köpare som kan fortsätta tillhandahålla dig tjänster;
 • Om vi försvarar ett rättsligt anspråk kan dina uppgifter komma att överföras i enlighet med vad försvar av ett sådant anspråk kräver.

Dina personuppgifter kan komma att delas om de anonymiseras, då de under sådana omständigheter kommer upphöra att vara personuppgifter.

Vi delar även uppgifter med personuppgiftsbiträden

Vi delar även dina uppgifter med vissa avtalsparter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Dessa kan behandla dina personuppgifter för oss, exempelvis om vi använder oss av en marknadsföringsbyrå. Andra mottagare/tjänsteleverantörer inklusive reklambyråer, IT-specialister, leverantörer av molntjänster, tredje parts betaltjänstleverantörer, bilbud, sociala medier, databasleverantörer, specialister på säkerhetskopiering och återställning efter datahaveri, e-postleverantörer eller utlokaliserade teletjänster. Våra leverantörer och tjänste-leverantörer måste uppfylla våra krav på databehandling och säkerhet. De uppgifter vi tillhandahåller dem, inklusive dina uppgifter, kommer endast att tillhandahållas i anslutning till utförandet av deras uppgift. De kommer inte att använda dina uppgifter för några andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy.

Tredje parts personuppgiftsbiträden handlar enligt anvisningar från oss och behandlar uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. De är juridiskt förpliktigade att inte använda några uppgifter till något annat ändamål än för att uppfylla vårt avtal med dem. Skriftliga avtal har upprättats med samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

VAR DINA UPPGIFTER KOMMER LAGRAS

Vi kan, direkt eller indirekt genom tredje parts företag världen över, komma att behandla, lagra och överföra alla de uppgifter du tillhandahåller, inklusive dina personuppgifter, på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer överföras mellan våra huvudkontor i Storbritannien och EU i enlighet med ett handels- och samarbetsavtal mellan EU och Storbritannien som slöts den 31 december 2020. Efter denna tidpunkt kan uppgifter överföras tills ett beslut om adekvat skyddsnivå avseende Storbritannien görs i enlighet med GDPR.

I andra situationer kan dina uppgifter även komma att överföras till och behandlas i andra länder utanför EES.

Vi kommer endast att överföra uppgifter till jurisdiktioner utanför den europeiska allmänna dataskyddsförordningens (GDPR) tillämpningsområde i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter och endast där lämpliga skyddsåtgärder som fastställs i GDPR vidtagits, i synnerhet när ett land tillhandahåller en adekvat nivå av uppgiftsskydd enligt ett beslut om adekvat skyddsnivå som tagits av EU-kommissionen eller genom användning av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Vi tillhandahåller dig gärna kopior av de standardavtalsklausuler som godkänts av tillsynsmyndigheter. Du kan begära dessa från oss på compliance@drmartens.com.

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina uppgifter har du vissa rättigheter:

 • Du har rätt att begära att vi bekräftar om vi behandlar dina uppgifter.
 • Du har rätt att begära åtkomst till dina uppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter till andra företag.
 • Om vi behandlar uppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att vi korrigerar dina uppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter eller begränsar hur vi behandlar dina uppgifter och i vissa fall att invända mot vår behandling av dina uppgifter.
 • Om vi behandlar dina uppgifter baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av ditt samtycke kommer inte påverka lagligheten av behandlingen baserad på samtycket före dess återkallande.
 • Du kan, när som helst, avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev och välja bort digital direktmarknadsföring.

I vissa fall är dina rättigheter begränsade av relevanta lagar och lagar eller förordningar kan komma att kräva att vi behåller dina uppgifter även om du invänder mot att vi gör det.

Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om denna policy, kontakta oss på: compliance@drmartens.com eller +44 020 3908 6908, eller via post adresserad till: 'Head of Privacy', Legal Department, Dr. Martens, 28 Jamestown Rd, Camden Town, London NW1 7BY.

Du har rätt att lämna klagomål till relevant tillsynsmyndighet där du är stadigvarande bosatt, där du arbetar eller där en överträdelse av någon lag till skydd för personuppgifter har inträffat, vilket i Sverige är den svenska integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.com, 08-657 61 00 eller www.imy.se/

LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Vår webbplats, våra nyhetsbrev, våra e-postuppdateringar och annan kommunikation kan, emellanåt, innehålla länkar till och från andras webbplatser inklusive våra partnernätverk, annonsörer och andra företag inom koncernen och/eller sociala nätverk som erbjuds till dig och stöds av din webbläsare.

De personuppgifter som du tillhandahåller genom dessa webbplatser omfattas inte av denna integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter genom sådana webbplatser ingår inte i vårt ansvarsområde. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer som fastställer hur dina uppgifter samlas in och behandlas när du besöker dessa länkar. För mer information om ändamålet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter och behandlingen i samband med funktioner för social delning, se integritetspolicyerna för de företag genom vilka du väljer att dela.

BARN

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn och personer som är under 18 år. Om du är under 18 år kan du inte skicka in några personuppgifter till oss eller prenumerera på tjänsterna. Om du tror att vi kan ha några personuppgifter från eller om en person som är under 18 år , kontakta oss på compliance@drmartens.com eller +44 020 3908 6908 eller via post adresserad till: 'Head of Privacy', Legal Department, Dr. Martens, 28 Jamestown Rd, Camden Town, London NW1 7BY.

ÄNDRINGAR AV POLICYN

Denna policy kan komma att ändras eller uppdateras emellanåt.

Om vi ändrar någonting viktigt i denna policy (uppgifterna vi samlar in, hur vi använder dem eller varför) kommer vi att framhålla dessa ändringar högst upp i policyn och tillhandahålla en väl synlig länk till dem under en rimlig tidsperiod efter ändringen. Vi kommer även att informera dig i förväg om de ändringar som träder i kraft så att du förstår vad för konsekvenser ändringarna kan ha för dig.

Denna policy uppdaterades senast i juni 2021. Om du skulle vilja få åtkomst till föregående versioner, kan du kontakta oss på följande e-postadress: compliance@drmartens.com.