GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Dr. Martens “What’s Your 1461 Story”

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

a. Door het indienen van een inzending via het online-formulier of sociale media (via @drmartensofficial) gaat u ermee akkoord dat Dr. Martens uw inzending (naast uw volledige naam, media (afbeelding/video) en Instagram-naam indien ingediend) kan gebruiken; u geeft ons toestemming om uw inzending als volgt te gebruiken: u geeft Dr. Martens een onbeperkte, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw inzending en alle aspecten daarvan te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, te archiveren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken als digitale en niet-digitale inhoud. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruik van uw inzending op onze websites en Dr. Martens' socialemedia-accounts. We kunnen onze rechten overal ter wereld uitoefenen en onze licentie is eeuwigdurend, wat betekent dat deze voor altijd geldt. Dr. Martens is evenwel niet verplicht uw inzending te gebruiken. U garandeert en verklaart dat (i) de inzending uw originele werk is (u hebt de inzending niet geheel of gedeeltelijk ergens anders gekopieerd), en (ii) u de eigenaar bent of het recht hebt de inzending te gebruiken en u verleent ons toestemming om die te gebruiken, en (iii) de inzending geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

b. PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens veilig te bewaren. We hebben de fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

U kunt ook contact met ons opnemen om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben. Wij streven ernaar om binnen een maand op alle verzoeken te reageren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over uw rechten.

 

c. KAN IK MIJN TOESTEMMING INTREKKEN?

Als u van gedachten verandert, kunt u de toekenning van deze rechten aan Dr. Martens intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen er alles aan doen om elke publicatie van uw inhoud binnen 60 dagen na uw verzoek te verwijderen.

 

d. VRIJWARING

Door het indienen van uw inzending gaat u ermee akkoord Dr. Martens en elke persoon die namens Dr. Martens optreedt, te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven in verband met het gebruik van de indiening zoals hierboven beschreven.
 

e. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR:
(i) enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, schadevergoeding, lasten of uitgaven; of (ii) winstderving, of (iii) zakelijke verliezen, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen; of (iv) verlies van inkomsten of verwachte besparingen; of (v) verlies of corruptie van data of gegevens; of (vi) elke verslechtering die zich voordoet met betrekking tot HET GEBRUIK VAN UW INZENDING ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, OP GROND VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
 

f. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter.