text.skipToContent text.skipToNavigation

Dr. Martens “Tough As You”

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

A. Door het indienen van een inzending gaat u ermee akkoord dat Dr. Martens uw inzending (naast uw volledige naam en Instagram-naam indien ingediend) kan gebruiken; u geeft ons toestemming om uw inzending als volgt te gebruiken: u geeft Dr. Martens een onbeperkte, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw inzending te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, te archiveren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken als digitale en niet-digitale inhoud. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruik van uw inzending op onze website en Dr. Martens' socialemedia-accounts. We kunnen onze rechten overal ter wereld uitoefenen en onze licentie is eeuwigdurend, wat betekent dat deze voor onbepaalde tijd geldt. Dr. Martens is evenwel niet verplicht uw inzending te gebruiken.

 

B. PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens veilig te bewaren. We hebben de fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

 

C. KAN IK MIJN TOESTEMMING INTREKKEN?

Als u van gedachten verandert, kunt u de toekenning van deze rechten aan Dr. Martens eenvoudigweg intrekken door een e-mail te sturen naar social@drmartens.com. U kunt ook contact met ons opnemen om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben. Wij streven ernaar om binnen een maand op alle verzoeken te reageren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over uw rechten.

 

D. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het indienen van uw inzending gaat u ermee akkoord Dr. Martens en elke persoon die namens Dr. Martens optreedt, te vrijwaren van en te verdedigen tegen alle vorderingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven in verband met het gebruik van de indiening zoals hierboven beschreven.
 

E. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN WIJ IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR

(i) enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, schadevergoeding, lasten of uitgaven; of (ii) winstderving, of (iii) zakelijke verliezen, contractverliezen, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen; of (iv) verlies van inkomsten of verwachte besparingen; of (v) verlies of corruptie van data of gegevens; of (vi) elke verslechtering die zich voordoet met betrekking tot HET GEBRUIK VAN UW INZENDING ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, OF HET NU GAAT OM EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EEN CONTRACT OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter.