GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

DR. MARTENS GEBRUIKSRECHTEN VOOR JOUW FOTO OF VIDEO


WAAROM BEN JE HIER?

Je bent waarschijnlijk hier omdat wij contact met jou hebben opgenomen over een foto of video die je hebt gepost waarbij je een van de volgende officiële Dr. Marten social @mentions hebt getagd of vermeld:

 • @drmartensofficial
 • @drmartensmx
 • @drmartensusa
 • @drmartens_arg
 • @dr_martenshk
 • @drmartensausnz
 • @drmartenskr
 • @drmartens_japan
 • @drmartenschile
 • @drmartenscolombia
 • @drmartenspe
 • @drmartens

of een van de volgende hashtags hebt gebruikt:

 • #drmartens
 • #drmartensstyle
 • #customdocs
 • #diydocs
 • #docmartens

of omdat je een foto of video hebt geüpload met behulp van de SOCIAL NATIVE uploader op onze website - we houden van je zelfexpressie en we denken dat onze klanten daar ook van houden!

DOOR HET INDIENEN VAN JE FOTO OF VIDEO DE SOCIAL NATIVE UPLOADER OP ONZE WEBSITE OF DOOR TE REAGEREN OP HET BERICHT VAN EEN VAN ONZE OFFICIËLE DR. MARTENS SOCIAL-MEDIA-ACCOUNTS MET “#YESDRMARTENS”, VERKLAAR EN GARANDEER JE DAT:

 • je een persoon bent die achttien (18) jaar of ouder is;
 • je eigenaar bent van alle rechten in en op jouw foto of video en dat het niet is gekopieerd van een derde;
 • je toestemming van alle personen die op jouw foto of in jouw video te zien zijn om de rechten te verlenen die in deze voorwaarden worden vermeld;
 • je doet afstand van alle morele rechten of andere rechten met betrekking tot het auteurschap of de integriteit van de foto of video (of als een afstandsverklaring wettelijk niet is toegestaan, zul je die rechten niet uitoefenen);
 • het gebruik van jouw foto of video door Dr. Martens geen inbreuk maakt op de rechten van enige derde of in strijd is met enige wetgeving; en
 • je de volgende voorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN FOTO OF VIDEO INDIEN OF ALS IK REAGEER MET #YESDRMARTENS?

Je geeft ons de volgende toestemming om jouw foto of video te gebruiken in Dr. Martens content: je verleent Dr. Martens een onbeperkte, niet-exclusieve, toewijsbaar, in sublicentie te geven, permanente, wereldwijde licentie voor het reproduceren, weergeven, uitvoeren, distribueren, archiveren, bewerken, wijzigen, aanpassen of anderszins gebruiken van de foto of video die je indient, uploadt, post of al hebt gepost, waarbij je een van onze officiële social @mentions hebt getagd of een van onze officiële social @mentions in de opmerkingen hebt vermeld of een van de bovenstaande hashtags hebt gebruikt. De officiële social @mentions bestaat uit het merk en handelsmerk Dr. Martens.

Dit betekent dat Dr. Martens door het indienen van je foto of video of door te reageren met #YESDRMARTENS@ in het bericht een onbeperkte recht krijgt op het gebruik van de foto of video als digitale en niet-digitale content. Ons toegestane gebruik omvat bijvoorbeeld het gebruik van de foto of video op onze website en op die van Dr. Martens retailers (inclusief TMALL Dr. Martens winkels), in Dr. Martens winkel, evenementactiveringen, in marketing e-mails en interne communicatie en op openbare billboards, posters en for postings op de wereldwijde Dr. Martens sociale-media-accounts. We kunnen onze rechten overal ter wereld uitoefenen en onze licentie is permanent, wat betekent dat deze voor onbepaalde tijd geldt. Dr. Martens is echter niet verplicht om jouw foto of video te gebruiken.

WAT LEVERT HET MIJ OP?

Jouw foto of video kan niet alleen door jou worden bekeken, maar ook door andere fans van merkproducten van Dr. Martens overal ter wereld. Je hebt de mogelijkheid om anderen te inspireren met je zelfexpressie. Dr. Martens kan, geheel naar eigen oordeel, jouw naam, handle of naamregel vermelden wanneer jouw foto of video wordt gebruikt. Onze licentie is niet-exclusief, d.w.z. dat je je foto of video nog steeds voor je eigen doeleinden kunt gebruiken en anderen het recht geeft om het ook voor hun doeleinden te gebruiken. Als tegenprestatie ontsla en kwijt je Dr. Martens van elke verplichting om jou te betalen in verband met ons gebruik van jouw foto of video zoals hierboven beschreven en alle intellectuele eigendomsrechten daarop wanneer je jouw foto of video op onze website indient of reageert met #YESDRMARTENS#.

PRIVACY

Wij respecteren jouw privacy en waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt.

Wanneer we contact met jou opnemen over je foto of video moeten we noodgedwongen jouw persoonsgegevens verwerken (inclusief je gebruikersnaam, handle en/of naamregel op social media). We gebruiken deze persoonsgegevens om contact met jou op te nemen en te vragen om jouw toestemming voor het gebruik van jouw foto of video en om jouw naam te mogen gebruiken voor jouw foto of video. We verwijzen naar ons Privacybeleid hier  voor meer informatie over hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij verplichten ons om jouw persoonsgegevens veilig te bewaren. We hebben fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van jouw gegevens te voorkomen.

We gebruiken ook een derde genaamd SOCIAL NATIVE voor contentmanagement op social media. Het Privacybeleid van SOCIAL NATIVE vind je hier

 

KAN IK MIJN TOESTEMMING INTREKKEN?

Als je van mening verandert, kun je de verlening van rechten aan Dr. Martens gewoon intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je kunt ook contact met ons opnemen om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over jou hebben. Wij streven ernaar om binnen een maand op alle verzoeken te reageren. Meer informatie over ons Privacybeleid vind je hier 

 

VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het indienen van jouw foto of video of door te reageren met #YESDRMARTENS stem je ermee in dat je Dr. Martens en iedereen die namens Dr. Martens handel, zult vrijwaren van en verdedigen tegen alle vorderingen, schadeclaims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven in verband met ons gebruik van jouw foto of video zoals hierboven beschreven.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN WIJ IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR (i) enige bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, schadevergoeding, onkosten of uitgaven; of (ii) winstderving, of (iii) verlies van opdrachten, contracten, goodwill, zakelijke kansen; of (iv) verlies van inkomsten of verwachte besparingen; of (v) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of (vi) elke verslechtering die ontstaat in verband met HET GEBRUIK VAN JOUW FOTO OF VIDEO ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, ONGEACHT OF DIT IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTBREUK OF EEN ANDERE RECHTSTHEORIE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Engels recht en eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter.

EN TEN SLOTTE NATUURLIJK BEDANKT!