GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

DR. MARTENS X BLACK SABBATH COMPETITIE 2020

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

a. De Promoter is: DR. MARTENS AIRWAIR NETHERLANDS B.V., met geregistreerd adres: Postbus 23393, 1100DW AMSTERDAM ZUIDOOST (“De Promoter”).

b. Deelname is mogelijk voor personen ouder dan 18 en woonachtig in Engeland en Europa. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de Promoter, hun naasten en eender wie verbonden aan de organisatie of beoordeling van de winactie.

c. Deelname aan de winactie is gratis en behoeft geen aankoop. Een aankoop vergroot de kans op winnen niet.

d. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de betreffende algemene voorwaarden.
 

e. Deelnemers wordt afgeraden meerdere accounts aan te maken voor de winactie en de Promoter behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die hierop betrapt worden.
 

f. Deelnemers moeten alle online instructies volgen om kans te maken om te winnen. Deelnemers moeten zich inschrijven voor onze nieuwsbrief om kans te maken op een Dr. Martens X Black Sabbath product. Er zijn 6 winnaars regionaal, die willekeurig worden gekozen. De prijs die deelnemers kunnen winnen is een paar 1460 Black Sabbath laarzen per winnaar. Deelnemers kunnen zich elk moment uitschrijven en dit zal geen invloed hebben op je kans om te winnen.
 

g. De winactie sluit om 12.00 (BST) uur op 28 September 2020. Inzendingen na dit tijdstip worden niet meer in beschouwing genomen.
 

h. De Promoter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet ontvangen van deelnames. De Promoter is niet aansprakelijk voor onvolledige, corrupte, vertraagde of niet ontvangen deelnames. Bewijs van transmissie wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst. De Promoter is ook gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als hij van mening is dat de deelnemers zich op frauduleuze wijze - inclusief en zonder beperking door de manipulatie van codes, meerdere computergegenereerde deelnames of andere frauduleuze gegevensvervalsing, frauduleus of oneerlijk gedrag - toegang verschaffen tot de winactie

i. De Promoter is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de winactie te wijzigen of te staken in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onrust, overmacht of andere actuele of verwachte schending van eender welke toepasbare wet of regelgeving of eender welke andere omstandigheden buiten de controle van de Promoter. Wijzigingen aan de winactie zullen zo snel mogelijk door de Promoter worden meegedeeld aan de deelnemers.
 

j. De Promoter is niet verantwoordelijk voor incorrecte prijsgegevens die aan deelnemers gegeven werden door derden verbonden aan deze winactie.
 

k. De 6 winnaars worden willekeurig uit alle ontvangen deelnames gekozen en geverifieerd door de Promoter en/of zijn agent.
 

l. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht op 28 September 2020 niet later dan 22.59 (BST) uur. Als de winnaars niet bereikt kunnen worden binnen de deadline die wordt beschreven in het bericht, is de Promoter gerechtigd de prijs terug te vorderen van de winnaars en een nieuwe winnaar aan te wijzen
 

m. De Promoter zal de winnaars informeren over waar de prijs kan worden opgehaald en/of bezorgd.
 

n. De beslissing van de Promoter over alles gerelateerd aan de winactie is finaal en er zal niet over in gesprek getreden worden.
 

o. De winactie en deze algemene voorwaarden zijn gebonden aan de Nederlandse wet en zijn bij disputen onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.
 

p. De naam van de winnaar zal 28 dagen na het afsluiten van de winactie opvraagbaar zijn via e-mail naar: [email protected].
 

q. Je vertrouwt je gegevens toe aan de Promoter en aan geen enkele derde partij. De opgegeven informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met het volgende privacybeleid te vinden op: https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy.

r. De Promoter is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing heeft onmiddellijke ingang bij het publiceren op deze webpagina.