Skip to main content
Item added to Wishlist

Sign in/Register to save your items permanently and get updates on items you love

Your Wishlist is full

We are glad you love so many items. Any additional items added will replace the oldest items in your Wishlist.

Your Wishlists have Merged

Don't worry. We've saved all the things you love in one Wishlist for you.

Aquesta targeta ha estat emesa per Dr. Martens. Per consultar els termes i condicions complets (i comprovar el saldo de la targeta), entra a https://www.drmartens.com/es/es/gift-cards-terms-conditions.

Aquesta targeta no es pot retornar ni canviar-se per diners en efectiu.

Si la compra és inferior al saldo disponible a la targeta, no se’t retornarà el saldo restant, però pots utilitzar-lo per a compres futures. Si la compra supera el saldo disponible a la targeta, has de pagar la diferència. Aquesta targeta caduca passats 5 anys de la data de la compra.

El saldo restant que quedi a la targeta després que hagi caducat es deduirà i no es podrà bescanviar. Aquesta targeta només es pot bescanviar en una botiga Dr. Martens en el país on s'ha comprat. L'import màxim per cada targeta regal són 500 €.

UTILITZA AQUESTA TARGETA COM SI FOS DINER EN EFECTIU. LES TARGETES PERDUDES, ROBADES O MALMESES NO ES PODEN SUBSTITUIR I PERDRÀS EL SALDO QUE HI TINGUIS.