GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

DR. MARTENS PRIDE COMPETITIE 2021

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

a. De Promoter is: DR. MARTENS AIRWAIR NETHERLANDS B.V., met geregistreerd adres: Postbus 23393, 1100DW AMSTERDAM ZUIDOOST (“De Promoter”).

b. De wedstrijd staat alleen open voor inwoners van het VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland (de deelnemende landen) van 18 jaar en ouder. Deelnemers moeten een bankrekening hebben die is geregistreerd in een van de deelnemende landen, aangezien de winnaar de gegevens van een bankrekening moet opgeven voor de betaling van de geldprijzen. Werknemers of agenten van de organisator, hun familieleden of iemand anders die banden heeft met de organisator of de promotie mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigt de deelnemer dat hij/zij in aanmerking komt om dit te doen en in aanmerking komt voor het claimen van de prijzen. De organisator kan je vragen om te bewijzen dat u in aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijd.

 

c. Deelname aan de winactie is gratis en behoeft geen aankoop. Een aankoop vergroot de kans op winnen niet.

d. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de betreffende algemene voorwaarden.

e. Deelnemers wordt afgeraden meerdere accounts aan te maken voor de winactie en de Promoter behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die hierop betrapt worden.

f. Deelnemers moeten alle online instructies volgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te winnen. Om in aanmerking te komen, moeten deelnemers het formulier invullen op https://www.drmartens.com/nl/nl/win-your-pride-design om kans te maken op de onderstaande prijzen (de “Prijzen”). Voor dit formulier moet de deelnemer het volgende indienen:

i. Een ontwerp met gemiddelde resolutie (een "Ontwerp"), dat moet worden geleverd in .JPEG-, .PNG- of .PDF-indeling. Deelnemers mogen hun ontwerp toevoegen aan een .PDF-sjabloon die beschikbaar is op de website van de organisator (zie https://www.drmartens.com/nl/nl/win-your-pride-design), maar dit is geen vereiste voor deelname. Dit sjabloon geeft niet weer hoe het winnende ontwerp wordt weergegeven in de etalages van de Dr. Martens-winkels en is alleen bedoeld als richtlijn. Deelnemers moeten een high-definition kopie van hun ontwerp bewaren, aangezien dit aan de winnaar zal worden gevraagd zodra de winnaar is bepaald. Dit ontwerp moet een Pride-thema hebben en zal, indien succesvol, worden gebruikt om lokale Pride-vieringen in heel Europa te promoten. Het moet daarom voor dit doel worden ontworpen (het "Doel");

ii. Een korte samenvatting van waarom de deelnemer de LGBTQIA + -gemeenschap wil vieren; en

iii. Het e-mailadres en de voor- en achternaam van de deelnemer.

Het is optioneel voor deelnemers om het vakje aan te vinken om zich te abonneren op de Dr. Martens nieuwsbrief en ze kunnen zich op elk moment uitschrijven. Inschrijven voor onze nieuwsbrief of andere marketing-e-mails (of ervoor kiezen dit niet te doen) heeft geen invloed op de kans om te winnen van een deelnemer.

g. De winactie loopt van 19:00 (CET) op maandag 11 mei 2021 tot 23:59 (CET) op zondag 30 mei 2021. Inzendingen na dit tijdstip worden niet meer in beschouwing genomen.

h. De Promoter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet ontvangen van deelnames. Bewijs van transmissie wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst. De Promoter is ook gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als hij van mening is dat de deelnemers zich op frauduleuze wijze - inclusief en zonder beperking door de manipulatie van codes, meerdere computergegenereerde deelnames of andere frauduleuze gegevensvervalsing, frauduleus of oneerlijk gedrag - toegang verschaffen tot de winactie.

 

i. De organisator accepteert geen wedstrijdinzendingen / gegevens die:

i. Gegenereerd door een script, macro of gebruik van geautomatiseerde apparaten; of

ii. Ingevuld door een derde partij of massa-inzendingen; of

iii. Onleesbaar, veranderd, gereconstrueerd, vervalst of geknoeid; of

iv.Lasterlijk, onfatsoenlijk of anderszins zou waarschijnlijk de reputatie van het merk Dr. Martens schaden; of

v. Incompleet.

Er is een limiet van één inzending per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. De organisator behoudt zich alle rechten voor om je te diskwalificeren als je gedrag in strijd is met de bedoeling van de wedstrijd.

j. De prijzen voor het winnen van de wedstrijd zijn:

i. Een geldprijs van £ 3.000 of € 3.000 (afhankelijk van de regio waarin de winnaar woont);

ii. Een paar 1461 Pride-schoenen getoond op https://www.drmartens.com/nl/nl/p/26800001; en

iii. Het ontwerp van de winnaar zal in de zomer van 2021 gedurende 2 weken op de kanalen van Dr. Martens in Europa worden gebruikt om de Pride te vieren. Dit gebruik omvat het opnemen van hun ontwerp in de etalage van geselecteerde Dr. Martens-winkels in heel Europa, verder gebruik in de winkel en op de digitale kanalen van Dr. Martens, inclusief sociale media.

De prijs van de 1461 Pride-schoenen die hierboven worden vermeld (de "1461-prijs") is afhankelijk van beschikbaarheid. De organisator biedt een inwisselbare voucher ter waarde van de prijs van 1461 als de juiste maat niet beschikbaar is. De prijzen zijn niet overdraagbaar, behalve aan een langstlevende echtgenoot. De prijzen zijn niet voor wederverkoop.

k. Een shortlist van tussen de 5 en 10 ontwerpen gekozen uit alle geldige inzendingen (de "Shortlist") zal intern worden samengesteld door de Promotor, waarbij het winnende ontwerp vervolgens wordt gekozen uit de Shortlist door een externe 4-koppige jury, die zal bestaan ​​uit personen die zijn aangesloten bij regionale LGBTQIA + -gemeenschappen in Europa: Tarik Tesfu, Romain Costa, Naomie Pieter en Travis Alabanza.

l. Er wordt uiterlijk om 22.59 uur GMT / 23:59 uur CEST op 4 juni 2021 contact opgenomen met de winnaar in overeenstemming met de onderstaande paragraaf.

m. De winnaar wordt via e-mail gecontacteerd. Als een winnaar niet reageert op de deadline die in die e-mail wordt vermeld, wordt een andere winnaar geselecteerd uit de pool van deelnemers met de in aanmerking komende inzendingen. Voor alle duidelijkheid: de winnaar moet het volgende verstrekken:

 

i. een high-definition versie van hun ontwerp

ii.hun bankgegevens voor de betaling van de geldprijzen (uiteengezet in (f) (i))

iii. hun schoenmaat en afleveradres,

binnen 48 uur vanaf het moment dat de e-mail door de organisator is verzonden om de wedstrijd en de prijzen te winnen. Op voorwaarde dat de organisator het high-definition ontwerp heeft ontvangen (en er toegang toe heeft) en de winnaar heeft voldaan aan deze algemene voorwaarden, zal de organisator de geldprijs binnen 30 dagen na ontvangst van de bankgegevens van de winnaar betalen. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde e-mailcontactinformatie, bankgegevens en / of afleveradres die zijn opgegeven door een deelnemer en / of winnaar. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor inzendingen die om technische redenen niet kunnen worden meegeteld.

n. Onder voorbehoud van goedkeuring van de winnaar, zijn de achternaam en het land van de winnaar gedurende 28 dagen na sluiting van de wedstrijd beschikbaar via een e-mailverzoek naar: [email protected].

 

o. INTELLECTUELE EIGENDOM: Door een wedstrijdinzending in te zenden, garandeer je dat:

 

i. Je bent de enige maker van het ontwerp; en

ii. het ontwerp kan worden gebruikt voor het doel zonder de toestemming van een derde partij.

Je verbindt je ertoe de Promotor te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten, eisen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade of verliezen (inclusief alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) als gevolg van jouw schending van deze clausule.

Door een wedstrijdinzending in te zenden, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

i. in het geval dat je ontwerp het winnende ontwerp is, verleen je de promotor een eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, exclusieve, royaltyvrije licentie om het ontwerp te gebruiken in samenwerking met Pride. Dit omvat elk gebruik van het ontwerp in of op (indien van toepassing) elke ‘Dr. Martens 'winkel, website en / of social media-account in verband met Pride 2021 of toekomstige Pride-vieringen;

ii. in het geval dat je ontwerp op de shortlist staat maar niet het winnende ontwerp is, verleen je de promotor een eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om het ontwerp te gebruiken op een ‘Dr. Martens' merkwebsite en / of social media-account in verband met de Wedstrijd; en

iii. in het geval dat je ontwerp op de shortlist staat, doe je afstand van alle morele rechten in en op je ontwerp en anderszins ontstaan ​​in verband met de wedstrijdinzending waarop je nu of op enig moment in de toekomst recht kunt hebben op grond van het auteursrecht, ontwerpen en Patents Act 1988, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en onder alle soortgelijke wetgeving die van tijd tot tijd overal ter wereld van kracht is.

Voor alle duidelijkheid: deze clausule blijft van kracht na beëindiging van deze Algemene voorwaarden.

p. De Promoter is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de winactie te wijzigen of te staken in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onrust, overmacht of andere actuele of verwachte schending van eender welke toepasbare wet of regelgeving of eender welke andere omstandigheden buiten de controle van de Promoter. Wijzigingen aan de winactie zullen zo snel mogelijk door de Promoter worden meegedeeld aan de deelnemers.

q. De Promoter is niet verantwoordelijk voor incorrecte prijsgegevens die aan deelnemers gegeven werden door derden verbonden aan deze winactie.

r. Inzendingen die een verhaal bevatten dat haatdragend, lasterlijk, discriminerend, obsceen, beledigend, bedreigend of beledigend is, worden door de organisator uitgesloten van de wedstrijd. De beslissing van de promotor is definitief.

s. De Promoter zal de winnaars informeren over waar de prijs kan worden opgehaald en/of bezorgd.

t. De beslissing van de Promoter over alles gerelateerd aan de winactie is finaal en er zal niet over in gesprek getreden worden.

u. De winactie en deze algemene voorwaarden zijn gebonden aan de Nederlandse wet en zijn bij disputen onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.

v. De achternaam en land van de winnaars zal 28 dagen na het afsluiten van de winactie opvraagbaar zijn via e-mail naar: [email protected]. De inzendingsgegevens van de winnaar, waaronder de twee volledige namen, het e-mailadres en veraal (indien verstrekt), worden door de organisator bewaard tot 2 april, waarna ze worden verwijderd (tenzij de winnaar zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de organisator, in welk geval de organisator de volledige naam en het e-mailadres van de winnaar behoudt).

w. Je vertrouwt je gegevens toe aan de Promoter en aan geen enkele derde partij. De opgegeven informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met het volgende privacybeleid te vinden op: www.drmartens.com/nl/nl/privacy.

x. De Promoter is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing heeft onmiddellijke ingang bij het publiceren op deze webpagina.