GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Algemene voorwaarden – The National Gallery wedstrijd (de "Wedstrijd").

a) GEEN ENKELE AANKOOP OF BETALING IS NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL JE KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, (i) stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, inclusief alle deelnamevereisten, en (ii) gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de organisator (zoals hieronder gedefinieerd), die definitief en bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd.

b) Airwair International Ltd (geregistreerd bedrijf nr. 03009359) met maatschappelijke zetel te Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire NN29 7SW (“de promotor”) is de organisator van de Wedstrijd.

c) Om mee te kunnen doen moeten deelnemers de vraag correct beantwoorden en hun voornaam, achternaam en e-mailadres opgeven.

d) Eén (1) deelname per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. Inzendingen worden vanaf 12:00 CEST op 10 mei 2022 tot 00:59 CEST op 17 mei 2022 geaccepteerd. Inzendingen die na die datum en tijd zijn ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

e) De prijs voor het winnen van de wedstrijd is één product naar keuze van de winnaar uit de collectie van The National Gallery. De Winnaar kan kiezen uit 1460 TNG ZONNEBLOEMEN (Vincent van Gogh (waarde: €199,00)), 1561 TNG WATERLELIES (Claude Monet (waarde: €169,00)), 1461 TNG BADERS (Georges Seurat (waarde: €169,00)) of de Zwarte Backhand Straw Grain Rugzak (Mix (waarde: €199,00)) (de "Prijs").

f) De prijs wordt als volgt toegewezen: Drie deelnemers die een geldige inzending hebben ingediend, worden willekeurig uit de poule getrokken. Inzendingen die op enigerlei wijze lasterlijk, discriminerend, obsceen, beledigend, bedreigend of beledigend zijn, worden van de wedstrijd uitgesloten. De beslissing van de promotor is definitief. De beslissing van de promoter is definitief.

g) Prijs is afhankelijk van de beschikbare maat en kleurmogelijkheden. De prijs kan niet worden toegewezen en is niet overdraagbaar, behalve aan een langstlevende echtgenoot. Prijs is niet voor wederverkoop.

h) De wedstrijd staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder die ingezetenen zijn van het VK en EU-landen (met uitzondering van inwoners van Italië).

i) Winnaars worden uiterlijk op 18 mei 2022 om 00:59 (CEST) uur per e-mail gecontacteerd.Als een winnaar niet binnen 48 uur na die e-mail reageert, wordt een andere winnaar met een geldige inzending gekozen uit de groep deelnemers. De Promoter aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde contactgegevens die door een deelnemer zijn ingediend. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor vermeldingen die om technische redenen niet kunnen worden meegeteld.

j) De gegevens van elke deelnemer, waaronder hun volledige naam en e-mailadres, worden door de organisator bewaard tot 20 mei 2022, waarna ze worden verwijderd (tenzij de deelnemer zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van de organisator, in welk geval de organisator de volledige naam en het e-mailadres van de deelnemer). Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Winnaar, zullen de achternaam en het e-mailadres van de winnaars gedurende 28 dagen na de sluiting van de wedstrijd beschikbaar zijn via een e-mailverzoek naar: [email protected].

k) Werknemers of agenten van de Promoter, hun familieleden of iemand anders die bij de wedstrijd betrokken is, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

l) De Promoter behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze wedstrijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving om redenen die buiten de context vallen. De beslissing van de Promoter in alle zaken die onder diens controle vallen, is definitief en bindend. Op de Wedstrijd is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

m) De Promoter is niet verantwoordelijk als de wedstrijd niet kan plaatsvinden of als de prijs niet kan worden toegekend als gevolg van annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (verklaard of niet-aangegeven), natuurrampen, weersomstandigheden, terreurdaden, oproer of burgerlijke storing, storing van satellieten of apparatuur, wet, orde of regelgeving van de federale staat of lokale overheid, volksgezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie of andere oorzaak die redelijkerwijs niet binnen de controle van de Promoter valt (elke gebeurtenis of gebeurtenis met "overmacht").

n) Inzendingsmateriaal/gegevens waarmee is geknoeid of gewijzigd, of massale inzendingen of inzendingen die zijn gegenereerd door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde apparaten, zijn ongeldig. De Promoter is niet verantwoordelijk voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in operaties of verzendingen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijzigingen van inzendingsmateriaal, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige verzending van of het niet ontvangen van deelname-informatie door de Promoter vanwege technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een website of een combinatie daarvan; of (ii) enig letsel of schade aan personen of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de wedstrijd of ontvangst of gebruik van de prijs, behalve waar een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

o) Gedrag dat bedoeld is om de legitieme werking van de Wedstrijd te verstoren of te ondermijnen, of dat bedoeld is om een ​​andere persoon te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen, of het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, kan leiden tot diskwalificatie van de Wedstrijd, en de promotor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon die zich met dergelijk gedrag bezighoudt, voor zover toegestaan ​​door de wet. De Promoter behoudt zich het recht voor om: (i) een persoon permanent te diskwalificeren van de wedstrijd van wie deze denkt dat deze opzettelijk deze algemene voorwaarden heeft geschonden; en (ii) de wedstrijd annuleren, opschorten en/of wijzigen zonder enige aansprakelijkheid indien fraude, virussen of andere factoren buiten de redelijke controle van de Promoter de administratie, het functioneren of het juiste spel van de wedstrijd schaadt, zoals bepaald door de Promoter naar eigen goeddunken, en de online methode van deelname intrekken als deze technisch beschadigd raakt (inclusief als een computervirus of een systeemstoring het vermogen om de wedstrijd uit te voeren onherstelbaar belemmert), en om een ​​winnaar te selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de intrekking zijn ontvangen.  De opneming in deze prijsvraag is onder dergelijke omstandigheden het enige en uitsluitende rechtsmiddel van elke deelnemer.

p) De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of in samenwerking met Instagram, Facebook en TikTok. Deelnemers verstrekken hun informatie aan de Promoter en niet aan Instagram, Facebook of TikTok. Door deel te nemen aan de Wedstrijd ga je akkoord met volledige vrijwaring van Instagram, Facebook en TikTok van alle claims.

q) Klachten die voortkomen uit de Wedstrijd of deze Algemene Voorwaarden worden gestuurd naar [email protected]

r) De Promoter zal voldoen aan diens verplichtingen onder de voorwaarden van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”), de UK Data Protection Act 2018; en de EU-richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), elk zoals omgezet in nationale wetgeving en in elk geval zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen, en alle andere relevante wetten, wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

s) De gegevens van de deelnemers worden bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van de promoter, beschikbaar op: https://www.drmartens.com/fr/fr/privacy.

t) De wedstrijd en deze algemene voorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit de Wedstrijd en deze Algemene voorwaarden.