GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Algemene voorwaarden https://www.drmartens.com/nl/nl/smiley-wedstrijd-algemene voorwaarden wedstrijd (de “Wedstrijd”).

Algemene Voorwaarden - De Dr. Martens Smiley® Wedstrijd (de "Wedstrijd")

 1. EEN AANKOOP OF BETALING IS NIET NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL JE KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, (i) stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, inclusief alle deelnamevereisten, en (ii) ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd), die definitief en bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd.

 1. Airwair InternationalLtd (geregistreerd bedrijf nr. 03009359) met maatschappelijke zetel te Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire NN29 7SW (“de Organisator”) is de organisator van de Wedstrijd.

 1. Deelnemers moeten alle online instructies voor de Wedstrijd volgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te winnen. Om in aanmerking te komen moeten deelnemers het formulier op www.drmartens.com/nl/nl/collaborations/smiley invullen of deelname via paid social door middel van de voornaam en e-mailadres in te vullen. Als deelnemers mee doen aan de wedstrijd via www.drmartens.com/nl/nl/collaborations/smiley moeten deelnemers een vraag beantwoorden. Het is voor deelnemers niet verplicht om het vakje aan te vinken om zich te abonneren op de nieuwsbrief van Dr. Martens en deelnemers kunnen zich op elk moment uitschrijven. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketing-e-mails (of ervoor kiest om dit niet te doen) heeft dit geen invloed op de winkans van een deelnemer.

 1. Eén (1) deelname per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. Inzendingen worden van 12:00 uur CEST op 30 augustus 2023 tot 12:00 uur CEST op 11 september 2023 geaccepteerd. Inzendingen die na deze datum en tijd worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

 1. De prijs voor de winnende Inzending is: één (1) item van de Dr. Martens collab collectie met Smiley voor elke winnaar en één item van de Smiley collection voor een Genomineerde Vriend (zoals hieronder gedefinieerd) van de winnaar (de Prijs is inclusief verzending binnen het V.K. en de EU). Er zullen in totaal drie (3) winnaars zijn (elk een 'Winnaar'). De Winnaar en hun Genomineerde Vriend mogen hetzelfde design of twee verschillende designs uit de lijst hieronder kiezen. Elk Winnaar en hun Genomineerde Vriend kunnen één (1) van de lijst hieronder kiezen:

 • Jorge Smiley® Suede Mules (31391005);
 • 1460 SMILEY® LEREN LAARZEN (31389005);
 • 1461 SMILEY® LEREN SHOES (31390005);
 • PRINTED SMILEY® SOKKEN (AD100408);
 • Junior 1460 SMILEY® Leather Boots (31387005);
 • Infant 1460 SMILEY® Leather Boots (31394005);
 • Youth 1460 SMILEY® Leather Boots (31393005); of
 • SMILEY® LEREN SCHOUDERTAS (AD090001)

(de “Prijs”).

 1. De Prijs is afhankelijk van de beschikbare stijlen en maten en als de door de winnaar gekozen product niet beschikbaar is in de gekozen maat of kleur, dient de winnaar hun keuze te wijzigen voor een andere stijl uit de Smiley collectie. De prijs kan niet worden toegewezen en is niet overdraagbaar, behalve aan een langstlevende echtgenoot. Prijs is niet voor wederverkoop.

 1. Elke Prijs wordt als volgt toegekend: Drie deelnemers die een geldige inzending hebben ingediend, worden willekeurig getrokken uit de pool van inzendingen op het moment van uitreiking (de “Uitreiking"). De Trekking vindt plaats op 12 september 2023 om 12:00 uur CEST. Dr. Martens zal vervolgens contact opnemen met elke winnaar in overeenstemming met clausule j en in hun antwoord moet elke winnaar het e-mailadres van de vriend aangeven die de winnaar wilt nomineren om een prijs te winnen (de "Genomineerde Vriend").

 1. Enige persoonlijke belastingverplichting die ontstaat als gevolg van het toekennen van de Prijs is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke Winnaar en de Organisator is niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke belastingverplichtingen. Inzendingen die op enigerlei wijze lasterlijk, discriminerend, obsceen, bedreigend of beledigend zijn, worden van de wedstrijd uitgesloten. De beslissing van de Organisator is definitief.

 1. De wedstrijd staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder die ingezetenen zijn van het V.K. en EU-landen (met uitzondering van inwoners van Italië).

 1. Er zal uiterlijk om 16.59 uur CEST op 12 september 2023 contact worden opgenomen met de Winnaars. Als een winnaar niet reageert en het e-mailadres van de genomineerde vriend te vermelden voor de deadline, wordt een andere winnaar met een geldige inzending geselecteerd uit de pool van inzendingen. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist of verkeerd gespelde contactgegevens die door een deelnemer zijn ingediend. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor vermeldingen die om technische redenen niet kunnen worden meegeteld.

 1. De gegevens van elke deelnemer, waaronder hun voornaam en e-mailadres, worden door de Organisator bewaard tot 12 oktober 2023, waarna dit zal worden verwijderd (tenzij de deelnemer zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van de Organisator, in welk geval de Organisator de volledige naam en het e-mailadres van de deelnemer zal bewaren). Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Winnaar, zullen de achternaam en het e-mailadres van de Winnaars gedurende 28 dagen na de sluiting van de wedstrijd beschikbaar zijn via een e-mailverzoek naar: [email protected].

 1. Werknemers of vertegenwoordigers van de Organisator, hun familieleden of iemand anders die bij de Wedstrijd betrokken is, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Wedstrijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving om redenen die buiten zijn controle vallen. De beslissing van de Organisator in alle zaken die onder diens controle vallen, is definitief en bindend. Op de Wedstrijd is de wet van Engeland en Wales van toepassing.

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk als de wedstrijd niet kan plaatsvinden of als de Prijs niet kan worden toegekend als gevolg van annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (verklaard of niet-aangegeven), natuurrampen, weersomstandigheden, terreurdaden, oproer of burgerlijke storing, storing van satellieten of apparatuur, wet, orde of regelgeving van de federale staat of lokale overheid, volksgezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie of andere oorzaak die redelijkerwijs niet binnen de controle van de Oragnisator valt (elke gebeurtenis of geval van "Overmacht").

 1. Inzendingsmateriaal/gegevens waarmee is geknoeid of gewijzigd, of massale inzendingen of inzendingen die zijn gegenereerd door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde apparaten, zijn ongeldig. De Organisator is niet verantwoordelijk voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in operaties of verzendingen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijzigingen van inzendingsmateriaal, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige verzending van of het niet ontvangen van deelname-informatie door de Organisator vanwege technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een website of een combinatie daarvan; of (ii) enig letsel of schade aan personen of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van de Prijs, behalve waar een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

 1. Gedrag dat bedoeld is om de legitieme werking van de Wedstrijd te verstoren of te ondermijnen, of dat bedoeld is om een andere persoon te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen, of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, kan leiden tot diskwalificatie van de Wedstrijd, en de Organisator behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon die zich met dergelijk gedrag bezighoudt, voor zover toegestaan door de wet. De Organisator behoudt zich het recht voor om: (i) een persoon permanent te diskwalificeren van de Wedstrijd van wie deze denkt dat deze opzettelijk deze algemene voorwaarden heeft geschonden; en (ii) de Wedstrijd annuleren, opschorten en/of wijzigen zonder enige aansprakelijkheid indien fraude, virussen of andere factoren buiten de redelijke controle van de Organisator die de administratie, het functioneren of het juiste spel van de Wedstrijd schaadt, zoals bepaald door de Organisator naar eigen goeddunken, en de online methode van deelname intrekken als deze technisch beschadigd raakt (inclusief als een computervirus of een systeemstoring het vermogen om de Wedstrijd uit te voeren onherstelbaar belemmert), en om een winnaar te selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de intrekking zijn ontvangen. De opneming in deze uitreiking is onder dergelijke omstandigheden het enige en uitsluitende rechtsmiddel van elke deelnemer.

 1. De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in samenwerking met, TikTok. Deelnemers verstrekken hun informatie aan de Organisator en niet aan TikTok en door deel te nemen aan de Wedstrijd stem je in met een volledige vrijwaring van Instagram, Facebook of TikTok van alle claims.

 1. Alle klachten die voortkomen uit de Wedstrijd of deze Algemene Voorwaarden dienen te worden verzonden naar [email protected]

 1. De Organisator zal voldoen aan diens verplichtingen onder de voorwaarden van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”), de UK Data Protection Act 2018; en de EU-richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), elk zoals omgezet in nationale wetgeving en in elk geval zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of opgeheven, en alle andere relevante wetten, wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 1. De gegevens van de deelnemers worden bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van de Organisator, beschikbaar op: https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy.

 1. De Wedstrijd en deze Algemene Voorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit de Wedstrijd en deze Algemene Voorwaarden.