GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Algemene Voorwaarden – Dr. Martens Originals Winactie (de "Competitie").

a) GEEN ENKELE AANKOOP OF BETALING IS NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL JE KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. Door deel te nemen aan de Winactie, (i) stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, inclusief alle deelnamevereisten, en (ii) ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd), die definitief en bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de Winactie.

b) Airwair International Ltd (geregistreerd bedrijf nr. 03009359) met maatschappelijke zetel te Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire NN29 7SW (“de promotor”) is de organisator van de Winactie.

c) Deelnemers dienen alle online instructies voor de Winactie te volgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te kunen winnen. Om in aanmerking te komen, dienen deelnemers het formulier op https://www.drmartens.com/nl/nl/originals-competition in te vullen met hun naam en e-mailadres en de drie vragen beantwoorden. Het is optioneel voor deelnemers om het vakje aan te vinken om zich in te schrijven voor de Dr. Martens nieuwsbrief en deelnemers kunnen zich op elk moment uitschrijven. Inschrijven voor onze nieuwsbrief of andere marketing-e-mails (of ervoor kiezen om dit niet te doen) heeft dit geen invloed op de winkans van een deelnemer.

d) Er is een limiet van drie (3) inzendingen per persoon. Een correct antwoord op een van de drie vragen op het Winactieformulier telt als één inzending, bijvoorbeeld als een persoon drie (3) juiste antwoorden geeft, krijgt hij drie inzendingen op naam en e-mailadres. Een persoon kan niet meer dan één Prijs winnen, ongeacht het aantal inzendingen dat hij heeft ingediend. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. Inzendingen worden geaccepteerd van 3:00 uur CEST op 5 oktober 2022 tot 13:00 uur CET op 1 november 2022. Inzendingen die na die datum en tijd worden ontvangen, worden niet geregistreerd.

e) De Prijs voor het winnen van de Winactie is: één paar Dr. Martens-schoenen naar keuze, beschikbaar op https://www.drmartens.com/nl/nl/c/04e50000 inclusief gratis verzending (waarde tot €250) (de “Prijs”)

f) De Prijs wordt als volgt toegewezen: vier personen die geldige inzendingen hebben ingediend, worden willekeurig uit de pool getrokken. Ongeacht het aantal inzendingen kan een persoon slechts één Prijs winnen. Eventuele persoonlijke belastingverplichting die ontstaat als gevolg van de toekenning van de Prijs is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaar en de Organisator is niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke belastingverplichting. Inzendingen die op enigerlei wijze lasterlijk, discriminerend, obsceen, beledigend, bedreigend of beledigend zijn, worden uitgesloten van deelname aan de Winactie. De beslissing van de Organisator is definitief.

g) De Prijs is afhankelijk van de beschikbare maten en kleuren en als de keuze van een winnaar voor schoenen niet beschikbaar is in de gekozen maat of kleur, moet de winnaar zijn keuze wijzigen in een andere stijl die beschikbaar is op https://www.drmartens.com/nl/nl/c/04e50000. De Prijs is niet toewijsbaar en niet overdraagbaar, behalve aan een langstlevende echtgenoot. Prijs is niet voor wederverkoop.

h) De Winactie staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder die ingezetenen zijn van het VK en EU-landen (met uitzondering van inwoners van Italië).

i) Winnaars zullen uiterlijk op 1 november 2022 om 11:59 uur CET per e-mail worden gecontacteerd. De e-mail van de winnaar bevat een coupon die kan worden ingewisseld voor de Prijs en is één jaar geldig vanaf de datum waarop deze is uitgegeven. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde contactgegevens die door een deelnemer zijn ingediend. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor inzendingen die om technische redenen niet kunnen worden geteld.

j) De gegevens van elke deelnemer, waaronder hun voornaam en e-mailadres, worden door de Organisator bewaard tot 30 november 2022, waarna ze worden verwijderd (tenzij de deelnemer zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Organisator, in welk geval de Organisator de volledige naam en het e-mailadres van de deelnemer worden bewaard). Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Winnaar, zullen de voornaam en het e-mailadres van de winnaars gedurende 28 dagen na het sluiten van de wedstrijd beschikbaar zijn via een e-mailverzoek naar: [email protected].

k) Werknemers of agenten van de Organisator, hun familieleden of iemand anders die bij de Winactie betrokken is, mogen niet deelnemen aan de Winactie.

l) De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Winactie te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving om redenen die buiten de context vallen. De beslissing van de Organisator in alle zaken die onder diens controle vallen, is definitief en bindend. Op de Winactie is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

m) De Organisator is niet verantwoordelijk als de Winactie niet kan plaatsvinden of als de Prijs niet kan worden toegekend als gevolg van annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (verklaard of niet-aangegeven), natuurrampen, weersomstandigheden, terreurdaden, oproer of burgerlijke storing, storing van satellieten of apparatuur, wet, orde of regelgeving van de federale staat of lokale overheid, volksgezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie of andere oorzaak die redelijkerwijs niet binnen de controle van de Organisator valt (elke gebeurtenis of gebeurtenis met "overmacht").

n) Inzendingsmateriaal/gegevens waarmee is geknoeid of gewijzigd, of massale inzendingen of inzendingen die zijn gegenereerd door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde apparaten, zijn ongeldig. De Organisator is niet verantwoordelijk voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in operaties of verzendingen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijzigingen van inzendingsmateriaal, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige verzending van of het niet ontvangen van deelname-informatie door de Organisator vanwege technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een website of een combinatie daarvan; of (ii) enig letsel of schade aan personen of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de Winactie of ontvangst of gebruik van de Prijs, behalve waar een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

o) Gedrag dat bedoeld is om de legitieme werking van de Winactie te verstoren of te ondermijnen, of dat bedoeld is om een ​​andere persoon te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen, of het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, kan leiden tot diskwalificatie van de Winactie, en de promotor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon die zich met dergelijk gedrag bezighoudt, voor zover toegestaan ​​door de wet. De Organisator behoudt zich het recht voor om: (i) een persoon permanent te diskwalificeren van de Winactie van wie deze denkt dat deze opzettelijk deze algemene voorwaarden heeft geschonden; en (ii) de Winactie annuleren, opschorten en/of wijzigen zonder enige aansprakelijkheid indien fraude, virussen of andere factoren buiten de redelijke controle van de Organisator de administratie, het functioneren of het juiste spel van de Winactie schaadt, zoals bepaald door de Organisator naar eigen goeddunken, en de online methode van deelname intrekken als deze technisch beschadigd raakt (inclusief als een computervirus of een systeemstoring het vermogen om de Winactie uit te voeren onherstelbaar belemmert), en om een ​​winnaar te selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de intrekking zijn ontvangen.  De opneming in deze Prijsvraag is onder dergelijke omstandigheden het enige en uitsluitende rechtsmiddel van elke deelnemer.

p) De Winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of in samenwerking met Instagram of Facebook. Deelnemers verstrekken hun informatie aan de Organisator en niet aan Instagram of Facebook, en door deel te nemen aan de Winactie ga je akkoord met de volledige vrijwaring van Instagram en Facebook van alle claims.

q) Klachten die voortkomen uit de Winactie of deze Algemene Voorwaarden worden gestuurd naar [email protected]

r) De Organisator zal voldoen aan diens verplichtingen onder de voorwaarden van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”), de UK Data Protection Act 2018; en de EU-richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), elk zoals omgezet in nationale wetgeving en in elk geval zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen, en alle andere relevante wetten, wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

s) De gegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de Organisator, beschikbaar op https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy en zal 30 dagen na afloop van de Winactie veilig worden verwijderd, tenzij deelnemers ervoor kiezen om in de toekomst relevante communicatie te ontvangen.

t) De Winactie en deze algemene voorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit de Winactie en deze Algemene voorwaarden.