text.skipToContent text.skipToNavigation

DR. MARTENS GEBRUIKSRECHTEN VOOR JE FOTO

 

WAAROM BEN JE HIER?

U bent hier waarschijnlijk omdat we u hebben benaderd over foto’s die u hebt geplaatst waarin u @drmartensofficial hebt genoemd of getagd, of omdat u een foto hebt geüpload met de Olapic-uploader voor foto’s op onze website - we vinden uw zelfexpressie geweldig en we denken dat onze klanten het ook geweldig zullen vinden!

DOOR UW FOTO IN TE VOEREN VIA DE OLAPIC FOTO-UPLOADER OF TE REAGEREN OP HET BERICHT VAN ONZE DR. MARTENS INSTAGRAM-ACCOUNT MET “#YESDRMARTENS”, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT:

  • je een persoon bent van achttien (18) jaar of ouder;
  • u alle rechten bezit in en op uw foto’s en ze niet gekopieerd zijn van derden;
  • u toestemming hebt van een of meer personen die in uw foto’s voorkomen om de rechten hierin te verlenen;
  • u afstand doet van enige persoonlijkheidsrechten of andere rechten met betrekking tot het auteurschap of de integriteit van de foto’s (of als afstand wettelijk niet is toegestaan, zal u deze niet doen gelden).
  • het gebruik van uw foto’s door Dr. Martens geen inbreuk maakt op de rechten van derden of een wet schendt; en

dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen en aanvaard:

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN FOTO PLAATS OF REAGEER MET #YESDRMARTENS?

U verleent ons toestemming om uw foto’s en video’s in de content van Dr. Martens als volgt te gebruiken: u verleent Dr. Martens een onbeperkte, niet-exclusieve, toewijsbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het reproduceren, weergeven, uitvoeren, distribueren, archiveren, bewerken, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruikmaken van de foto’s die u verstuurt, plaatst of al hebt geplaatst met de tag @drmartensofficial of @drmartensofficial vermeld in de comments. De @drmartensofficial bestaat uit het merk en handelsmerk Dr. Martens.

Dit betekent dat door het insturen van uw foto of reageren met #YESDrMartens in het bericht, Dr. Martens een onbeperkt recht krijgt om de foto’s die u hebt ingezonden of getagd met de @drmartensofficial-tag of opmerking te gebruiken als digitale en niet-digitale content. Het gebruik omvat bijvoorbeeld het gebruik van de foto’s op onze website en die van Dr. Martens-winkels (waaronder TMALL Dr. Martens-winkel), in winkels, evenementactiveringen, e-mails en interne communicatie, of het gebruik op billboards, posters en voor berichten op de sociale media-accounts van Dr. Martens. We kunnen onze rechten overal ter wereld uitoefenen, en onze licentie is eeuwigdurend, wat betekent dat het voor onbepaalde tijd geldig is. Dr. Martens heeft echter geen verplichting om uw foto te gebruiken.

WAT LEVERT HET MIJ OP?

Uw foto’s kunnen niet alleen door u worden bekeken, maar ook door andere fans van Dr. Martens merkproducten over de hele wereld. U hebt de mogelijkheid anderen te inspireren met uw eigen zelfexpressie. Dr. Martens kan naar eigen goeddunken uw naam, accountlink of naamregel opnemen bij het gebruik van uw foto’s. Onze licentie is niet-exclusief, wat betekent dat u uw foto’s en video’s nog steeds voor uw eigen doeleinden kunt gebruiken en anderen deze ook voor hun doeleinden kunt laten gebruiken. In ruil daarvoor ontheft en vrijwaart u Dr. Martens van alle en enige verplichting om u te betalen in verband met ons gebruik van uw foto’s zoals hierboven beschreven en elk van de intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen wanneer u uw foto indient of een reactie plaatst met #YESDrMartens.

PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons hebt.

Als we contact met u opnemen over uw foto’s, verwerken we noodzakelijkerwijs uw persoonsgegevens (uw gebruikersnaam voor uw sociale media). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verwijzen naar ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden. We hebben fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gegevens te voorkomen. Hier vindt u meer informatie in ons Privacybeleid.

We gebruiken Olapic ook voor contentbeheer van sociale media. U kunt het privacybeleid van Olapic hier vinden.

KAN IK ME TERUGTREKKEN?

Als u van gedachten verandert, kunt u de verlening van deze rechten aan Dr. Martens eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar uk.press@drmartens.com. U kunt ook contact met ons opnemen om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. We streven ernaar om alle verzoeken binnen één maand te beantwoorden. U kunt meer informatie vinden over uw rechten in ons Privacybeleid.

SCHADELOOSSTELLING

Door uw foto in te dienen of met #YESDrMartens te reageren op ons bericht, stemt u ermee in Dr. Martens en elke persoon die handelt namens Dr. Martens te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen eventuele claims, schade, verplichtingen, kosten en in verband met het gebruik van de foto’s zoals hierboven beschreven.

VRIJWARING

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (i) speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, kosten, schade, lasten of uitgaven; of (ii) winstderving, of (iii) verlies van omzet, contracten, goodwill, zakelijke kansen; of (iv) verlies van inkomsten, verwachte besparingen; of (v) verlies of aantasting van gegevens of informatie; of (vi) enige degradatie die optreedt met betrekking tot HET GEBRUIK VAN DE FOTO’S ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing. Deze rechtskeuze ontneemt u niet de bescherming die u hebt volgens de dwingende wetgeving van het land waar u woont. Eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Als we deze bepaling schriftelijk tegen u inroepen, hebt u één maand de tijd om te kiezen voor behandeling door de bevoegde rechtbank op basis van uw woonplaats.

TOT SLOT, HARTELIJK DANK!