text.skipToContent text.skipToNavigation

Black Friday-geschenk bij aankoop (de “Actie”)

 

VOORWAARDEN

 

1. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart u zich te onderwerpen aan (i) deze Voorwaarden, met inbegrip van alle vereisten om in aanmerking te komen, en aan (ii) de besluiten van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden betreffende de Actie.

 

2. AirWair International Ltd (vennootschap met registratienummer 03009359) gevestigd te Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire NN29 7SW (“de Organisator”) is de organisator van de Actie.

 

3. TAlle bestellingen van schoenen die tussen 00:01 en 23:59 uur (CET) op 27 november 2020 op www.drmartens.com/nl worden gedaan, komen in aanmerking voor een gratis geschenk ter waarde van EUR 5 – EUR 20. Bestellingen buiten dit tijdskader komen niet in aanmerking voor een gratis geschenk.

 

4. Alleen bestellingen van schoenen komen in aanmerking. Er is geen minimale bestelwaarde om in aanmerking te komen voor het gratis geschenk.
 

5. Het gratis geschenk is afhankelijk van de beschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Daarnaast is het niet overdraagbaar en kan er geen alternatief in contanten worden gegeven.
 

6. Het gratis geschenk wordt samen met uw bestelling verzonden. Er is één gratis geschenk per bestelling, ongeacht het aantal gekochte artikelen per bestelling.
 

7. In het geval dat een bestelling voor terugbetaling wordt geretourneerd, hoeft het gratis geschenk niet te worden geretourneerd.
 

8. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Actie wegens omstandigheden buiten zijn wil tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De beslissing van de Organisator in alle aangelegenheden betreffende deze Actie is definitief en bindend. De Actie wordt beheerst door het recht van Engeland en Wales.

9. De organisator behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De gewijzigde Voorwaarden worden op deze pagina gepubliceerd.
 

10. De Organisator is niet verantwoordelijk als de Actie niet kan plaatsvinden of als het gratis geschenk niet kan worden verstrekt als gevolg van annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (verklaard of niet verklaard), natuurrampen, weersomstandigheden, terroristische aanslagen, rellen of burgerlijke onlusten, storingen in de satelliet of apparatuur, een wet, bevel of regelgeving van de federale staat of de lokale overheid, een volksgezondheidscrisis, een bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft (elk een geval of gebeurtenis van “overmacht”).
 

11. De Organisator is niet verantwoordelijk voor: (i) storingen in technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische apparatuur, computers, hardware of software van welke aard dan ook die de klant ervan weerhouden deel te nemen aan de Actie.
 

12.  De Organisator behoudt zich het recht voor: (i) een persoon permanent uit te sluiten van de Actie indien hij/zij naar zijn mening opzettelijk deze Voorwaarden heeft geschonden; en (ii) de Actie te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid indien enige vorm van fraude, een virus of een andere factor buiten de redelijke controle van de Organisator het beheren, het functioneren of het juiste gebruik van de Actie belemmert, zoals naar eigen goeddunken bepaald door de Organisator.
 

13. De gegevens van de consument worden bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van de Organisator dat is te vinden op https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy.