GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Voorwaarden – Dr. Martens Social Media #DMsChallenge-wedstrijd Mei 2024 (de ‘Wedstrijd’).

a) EEN AANKOOP OF BETALING IS NIET NOODZAKELIJK OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP HEEFT GEEN INVLOED OP UW KANSEN OM TE WINNEN. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, (i) stemt u in met deze Voorwaarden, inclusief alle vereisten om in aanmerking te komen, en (ii) stemt u in met de besluiten van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) die definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden betreffende de Wedstrijd.

b) AirWair International Ltd (bedrijf met registratienummer 03009359) gevestigd te Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire NN29 7SW (‘de Organisator’) is de Organisator van de Wedstrijd.

c) Deelnemers moeten alle online instructies opvolgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te winnen. Om in aanmerking te komen, moeten deelnemers een afbeelding of video over Dr. Martens delen gebaseerd op het thema dat is gepubliceerd op de officiële communicatiekanalen van Dr. Martens, d.w.z. Facebook en Twitter (‘het Thema’). De afbeelding of video moet worden gedeeld op Instagram met de hashtag #DMsChallenge en de tag @drmartensofficial, of worden gedeeld op Facebook of Twitter onder de rubriek ‘Opmerkingen’ van het wedstrijdbericht om te kunnen deelnemen. Deelname aan de Wedstrijd is niet afhankelijk van het verstrekken van een specifieke afbeelding of video en iedere deelnemer die de instructies opvolgt, komt in aanmerking voor deelname. Tijdens de duur van de Wedstrijd moeten accounts openbaar zijn zodat de Organisator contact kan opnemen met de winnende deelnemer(s).

d) Behalve in een gelijkspel (zoals hieronder gedefinieerd), wordt één paar uit het productassortiment van Dr. Martens (met uitzondering van accessoires en artikelen in elk gebundeld pakket) geschonken tot een waarde van £ 200 aan één (1) deelnemer.

e) De inzendingen worden beoordeeld door het marketingteam van Dr. Martens op basis van de volgende criteria (de ‘Criteria’): (1) creativiteit en originaliteit, (2) kwaliteit en uitvoering, (3) naleving van het Thema en stijlvoorschriften van Dr. Martens en (4) algehele indruk. Een onafhankelijke beoordelaar houdt toezicht op het proces om ervoor te zorgen dat de Wedstrijd eerlijk verloopt en dat alle inzendingen worden beoordeeld in overeenstemming met de Criteria. Na beoordeling van de inzendingen volgens de Criteria, stelt het marketingteam en de onafhankelijke beoordelaar een shortlist (de ‘Shortlist’) op bestaande uit de door hen gekozen beste 3 inzendingen. De beslissing door de Organisator over welke inzendingen tot de Shortlist behoren, is definitief.

f) De inzendingen in de Shortlist worden gedeeld via de officiële Verhalen-site van Dr. Martens op Instagram op 09/06/24. De Deelnemer met de meeste "Stemmen" nadat de Verhalen zijn verlopen, wordt bepaald als de winnaar ("Winnaar"). De met behulp van deze methode, door de Organisator bepaalde Winnaar is definitief. Deelnemers stemmen ermee in dat hun inzending mag worden gedeeld via het officiële Instagram-verhaal van Dr. Martens als ze deel uitmaken van de Shortlist.

g) Eén (1) inzending per persoon. De Wedstrijd begint op het moment dat deze wordt aangekondigd op de officiële Instagram-, Facebook- en Twitter-pagina van Dr. Martens op 12/05/24. Inzendingen worden geaccepteerd tot 00:59pm (CET) op 01/06/24.

h) Bij een gelijkspel van twee of meer inzendingen in de Shortlist voor de meeste ‘Vind-ik-leuk’” voor het bepalen van de Winnaar (een ‘Gelijkspel’), worden al deze deelnemers als Winnaars beschouwd. Alle Winnaars zullen daarom één paar uit het productassortiment van Dr. Martens (met uitzondering van accessoires en artikelen in elk gebundeld pakket) ontvangen tot een waarde van £ 200.

i) Met de Winnaar zal contact worden opgenomen zoals beschreven in l) hieronder uiterlijk 00:59pm (CET) op 17/06/24.

j) De prijs is afhankelijk van de beschikbare maten en kleuren. De Organisator zal een inwisselbare waardebon van £ 200 (of het equivalent in lokale valuta) aanbieden die gelijk is aan de waarde van de prijs, mocht de juiste maat niet beschikbaar zijn. De prijs is niet overdraagbaar, behalve aan een overlevende echtgeno(o)t(e). Het product is niet voor wederverkoop.

k) Aan de Wedstrijd kan iedereen wereldwijd deelnemen, behalve inwoners van Italië. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen.

l) De winnaars krijgen direct bericht op Instagram, Facebook of Twitter. Als een Winnaar niet reageert binnen drie (3) kalenderdagen, wordt de deelnemer in de Shortlist met de volgende meeste ‘Vind-ik-leuk’ geacht de Winnaar te zijn. In een dergelijke situatie kan de in i) vermelde deadline worden verlengd. Als geen van de deelnemers in de Shortlist binnen de vereiste termijn reageren, is er geen winnaar. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde e-mail contactgegevens die door een deelnemer zijn verstrekt. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor inzendingen die om technische redenen niet kunnen worden geteld.

m) Werknemers of vertegenwoordigers van de Organisator, hun familieleden of andere personen die verbonden zijn aan de Organisator mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.

n) De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze Wedstrijd tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, wegens omstandigheden waarover hij geen controle heeft. De beslissing van de Organisator is, in alle aangelegenheden waarover hij controle heeft, definitief en bindend. Op de Wedstrijd is het recht van Engeland en Wales van toepassing.

o) De Organisator is niet verantwoordelijk als de Wedstrijd niet kan plaatsvinden of als de prijs niet kan worden toegekend vanwege annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (al dan niet verklaard), natuurrampen, weersomstandigheden, terroristische aanslagen, rellen of burgerlijke onlusten, storingen in de satelliet of apparatuur, een wet, bevel of voorschrift van de nationale, regionale of lokale overheid, een volksgezondheidscrisis, een bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft (elk een geval of gebeurtenis van ‘Overmacht’).

p) Inzendingen of gegevens waarmee is geknoeid of die zijn gewijzigd, massale inzendingen of inzendingen die zijn gegenereerd door middel van een script, een macro of het gebruik van geautomatiseerde apparaten, zijn ongeldig. De Organisator is niet verantwoordelijk voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijzigingen van inschrijvingsmateriaal, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige verzending of het niet ontvangen van inschrijvingsinformatie door de Organisator als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een website of een combinatie daarvan; of (ii) enig letsel of schade aan personen of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot de dood, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van de prijs, behalve waar deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

q) Gedrag dat is bedoeld om de legitieme werking van de Wedstrijd te verstoren of te ondermijnen, of dat is bedoeld om andere personen te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen, of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden, kan leiden tot diskwalificatie van de Wedstrijd, en de Organisator behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon die zich schuldig maakt aan dergelijk gedrag, voor zover wettelijk toegestaan. De Organisator behoudt zich het recht voor: (i) een persoon die deze Algemene Voorwaarden naar zijn mening opzettelijk heeft geschonden, permanent te diskwalificeren van de Wedstrijd en (ii) de Wedstrijd te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid als fraude, een virus of een andere factor waarover de Organisator redelijkerwijs geen controle heeft, de administratie, de werking of het goede verloop van de Wedstrijd belemmert, zoals door de Organisator naar eigen goeddunken bepaald, en de online deelnamemethode intrekken als deze technisch beschadigd raakt (inclusief als een computervirus of systeemstoring de mogelijkheid om de Wedstrijd uit te voeren op onherstelbare wijze belemmert), en een winnaar kiezen uit alle in aanmerking komende deelnames die vóór de intrekking zijn ontvangen. Deelname aan een dergelijke trekking is het enige en exclusieve rechtsmiddel van elke deelnemer in dergelijke omstandigheden.

r) De Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in samenwerking met, Instagram, Facebook of Twitter. Deelnemers verstrekken hun informatie aan de Organisator en niet aan Instagram, Facebook of Twitter, en door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt u in met een volledige vrijwaring van Instagram, Facebook of Twitter van alle claims.

s) De gegevens van de deelnemers worden bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van de Organisator, zie https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy.