text.skipToContent text.skipToNavigation

BEST KEPT SECRET FESTIVAL 2019: VIP WINACTIE

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De Promoter is: DR. MARTENS AIRWAIR NETHERLANDS B.V., met geregistreerd adres: Postbus 23393, 1100DW AMSTERDAM ZUIDOOST (“De Promoter”).

2. Deelname is alleen mogelijk voor personen ouder dan 18 en woonachtig in België, Luxemburg of Nederland. Deelname is uitgesloten voor werknemers van de Promoter, hun naasten en eender wie verbonden aan de organisatie of beoordeling van de winactie.

3. Deelname aan de winactie is gratis en behoeft geen aankoop. Een aankoop vergroot de kans op winnen niet.

4. Door deelname aan deze winactie gaat de deelnemer akkoord met de betreffende algemene voorwaarden.

5. De link www.drmartens.com/nl/nl/best-kept-secret-festival verleent toegang tot de winactie en details over de deelname.

6. Deelnemers wordt afgeraden meerdere accounts aan te maken voor de winactie en de Promoter behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren die hierop betrapt worden.

7. De winactie begint op 15 mei 2019 en sluit om middernacht op 21 mei 2019. Na die datum is deelname niet langer mogelijk.

8. De Promoter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet ontvangen van deelnames. De Promoter is niet aansprakelijk voor onvolledige, corrupte, vertraagde of niet ontvangen deelnames. Bewijs van transmissie wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst. De Promoter is ook gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als hij van mening is dat de deelnemers zich op frauduleuze wijze - inclusief en zonder beperking door de manipulatie van codes, meerdere computergegenereerde deelnames of andere frauduleuze gegevensvervalsing, frauduleus of oneerlijk gedrag - toegang verschaffen tot de winactie.

9. De Promoter is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de winactie te wijzigen of te staken in het geval van een ramp, oorlog, civiele of militaire onrust, overmacht of andere actuele of verwachte schending van eender welke toepasbare wet of regelgeving of eender welke andere omstandigheden buiten de controle van de Promoter. Wijzigingen aan de winactie zullen zo snel mogelijk door de Promoter worden meegedeeld aan de deelnemers.

10. De Promoter is niet verantwoordelijk voor incorrecte prijsgegevens die aan deelnemers gegeven werden door derden verbonden aan deze winactie.

11. De prijs is als volgt:

  • 1 paar tickets (1 winnaar krijgt 2 tickets) voor Best Kept Secret 2019. Het festival gaat door in Beekse Bergen in Hilvarenbeek, Nederland van 31 mei tot 2 juni 2019.
  • De prijs is exclusief transport van of naar de woonplaats van de winnaar naar of van het festival, verzekering, verblijf, maaltijden en andere activiteiten.
  • De prijs is inclusief 1 VIP backstagebezoek georganiseerd door de festivalcrew + 2 paar Dr. Martens.

12. De prijs moet worden aanvaard zoals aangeboden. De prijs is niet uit te keren in geld of andere alternatieven. De prijs is niet overdraagbaar. Prijzen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de Promoter behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijkaardige waarde zonder voorafgaande kennisgeving.

13. De winnaar wordt willekeurig uit alle ontvangen deelnames gekozen en geverifieerd door de Promoter en/of zijn agent.

14. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht binnen de 2 dagen na het afsluiten van de winactie. Als de winnaar niet bereikt kan worden of de prijs niet binnen de 3 dagen na kennisgeving aanvaardt, is de Promoter gerechtigd de prijs terug te vorderen van de winnaar en een nieuwe winnaar aan te wijzen.

15. De Promoter zal de winnaar informeren over waar de prijs kan worden opgehaald en/of bezorgd.

16. De beslissing van de Promoter over alles gerelateerd aan de winactie is finaal en er zal niet over in gesprek getreden worden.

17. De winactie en deze algemene voorwaarden zijn gebonden aan de Nederlandse wet en zijn bij disputen onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht.

18. De winnaar geeft toestemming tot het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in reclamemateriaal en zijn/haar deelname. Persoonsgegevens van de winnaar of andere deelnemers zullen alleen gebruikt worden in overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming en zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemers.

19. De naam van de winnaar zal 28 dagen na het afsluiten van de winactie opvraagbaar zijn via e-mail naar: france.marketing@drmartens.com.

20. Je vertrouwt je gegevens toe aan de Promoter en aan geen enkele derde partij. De opgegeven informatie zal gebruikt worden in overeenstemming met het volgende privacybeleid te vinden op: www.drmartens.com/nl/nl/privacy.

21. De Promoter is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Wijziging of aanpassing heeft onmiddellijke ingang bij het publiceren op deze webpagina.