GA NAAR HOOFDINHOUD
Item toegevoegd aan Favorieten

Log in / Registreer je om items permanent op te slaan en updates te krijgen over items waar je van houdt

Jouw Favorieten is vol

We zijn blij dat je van zoveel items houdt. Alle extra toegevoegde items zullen de oudste items in je Favorieten vervangen.

Je Favorieten zijn samengevoegd

Geen zorgen. We hebben alle items waar je van houdt opgeslagen in één Favorieten lijst voor je.

Algemene voorwaarden – Amsterdam Dance Event wedstrijd (de “Wedstrijd”).

a) EEN AANKOOP OF BETALING IS NIET NODIG OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL JE KANS OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, (i) stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, inclusief alle deelnamevereisten, en (ii) gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de beslissingen van de organisator (zoals hieronder gedefinieerd), die definitief en bindend zijn in alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd.

b) Dr. Martens Airwair Netherlands B.V. (geregistreerd KVK nr. 60235616) met maatschappelijke zetel te Postbus 23393, 1100 DW Amsterdam Zuidoost (“de Promotor”) is de organisator van de Wedstrijd.

c) Deelnemers moeten alle online instructies voor de Wedstrijd volgen om in aanmerking te komen voor deelname en om te winnen. Om deel te kunnen nemen moeten deelnemers het formulier op drmartens.com/nl/nl/amsterdam-dance-event-competition invullen met hun naam en e-mailadres. Het is optioneel voor deelnemers om het vakje aan te vinken om zich te abonneren op de Dr. Martens nieuwsbrief en deelnemers kunnen zich op elk moment uitschrijven. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketing-e-mails (of ervoor kiest om dit niet te doen) heeft dit geen invloed op de winkans van een deelnemer.

d) Eén (1) deelname per persoon. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. Inzendingen worden vanaf 27 september 2023 11.00 uur tot 11 oktober 2023 13.00 uur geaccepteerd. Inzendingen die na deze datum en tijd worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.

e) De prijs voor het winnen van de Wedstrijd is: twee (2) 'All Access'-passen voor Amsterdam Dance Event ("ADE") ter waarde van 600 euro, die volledige toegang geven tot alle keynotes, panels en evenementen van ADE die van 18 tot 22 oktober 2023 worden gehouden (de "Prijs"). De prijs is exclusief alle andere kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot reiskosten, kosten voor eten of drinken en accommodatie.

f) De prijs wordt als volgt toegewezen: twee deelnemers die een geldige inzending hebben ingediend, worden willekeurig uit de bestaande poule op het moment van trekking getrokken. De trekking vindt op 11 oktober 2023. De beslissing van de promotor is definitief.

g) De prijs kan niet worden toegewezen en is niet overdraagbaar, behalve aan een langstlevende echtgenoot. Prijs is niet voor wederverkoop.

h) De Promotor kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van annulering of wijziging van het evenement, om redenen buiten zijn wil.

i) De locatiecapaciteit is beperkt voor alle ADE-pashouders. Als de capaciteit bereikt is, is het mogelijk dat deelnemers moeten wachten en een één-in-één-uit beleid moeten respecteren; het is daarom aan te raden om op tijd te komen.

j) De wedstrijd staat open voor deelnemers van 18 jaar en ouder die ingezetenen zijn van Nederland.

k) Winnaars zullen via een e-mail op de hoogte worden gehouden en niet later dan 19.00 uur op de dag van hun trekking, die gehouden wordt op 11 oktober 2023. Als de winnaars niet bereikt kunnen worden binnen de 24 uur deadline die wordt beschreven in de email, is de Promoter gerechtigd de prijs terug te vorderen van de winnaars en een nieuwe winnaar aan te wijzen. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of verkeerd gespelde contactgegevens die door een deelnemer zijn ingediend. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor vermeldingen die om technische redenen niet kunnen worden meegeteld.

l) De gegevens van elke deelnemer, waaronder hun volledige naam en e-mailadres, worden door de organisator bewaard tot 11 november 2023, waarna ze worden verwijderd (tenzij de deelnemer zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van de organisator, in dat geval zal de organisator de volledige naam en het e-mailadres van de deelnemer behouden). Onder voorbehoud van de goedkeuring van de Winnaar, zullen de achternaam en het e-mailadres van de winnaars gedurende 28 dagen na de sluiting van de wedstrijd beschikbaar zijn via een e-mailverzoek naar: [email protected].

m) Werknemers of vertegenwoordigers van de Promotor, hun familieleden of iemand anders die bij de wedstrijd betrokken is, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

n) De Promotor behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd deze wedstrijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande kennisgeving om redenen die buiten zijn controle vallen. De beslissing van de Promotor in alle zaken die onder diens controle vallen, is definitief en bindend. Op de Wedstrijd is de wet van Engeland en Wales van toepassing.

o) De Promotor is niet verantwoordelijk als de wedstrijd niet kan plaatsvinden of als de prijs niet kan worden toegekend als gevolg van annuleringen, vertragingen of onderbrekingen als gevolg van oorlogshandelingen (verklaard of niet-aangegeven), natuurrampen, weersomstandigheden, terreurdaden, oproer of burgerlijke storing, storing van satellieten of apparatuur, wet, orde of regelgeving van de federale staat of lokale overheid, volksgezondheidscrisis, bevel van een rechtbank of jurisdictie of andere oorzaak die redelijkerwijs niet binnen de controle van de Promotor valt (elke gebeurtenis of geval van "Overmacht").

p) Gegevens waarmee is geknoeid of die zijn gewijzigd, of massa-inzendingen of inzendingen die zijn gegenereerd door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde apparaten, zijn ongeldig. De Promotor is niet verantwoordelijk voor: (i) fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in operaties of verzendingen, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot of wijzigingen van inzendingsmateriaal, of voor technische, netwerk-, telefoonapparatuur, elektronische, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, of onnauwkeurige verzending van of het niet ontvangen van deelname-informatie door de Promotor vanwege technische problemen of verkeersopstoppingen op internet of op een website of een combinatie daarvan; of (ii) enig letsel of schade aan personen of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot overlijden, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de wedstrijd of ontvangst of gebruik van de prijs, behalve waar een dergelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

q) Gedrag dat bedoeld is om de legitieme werking van de Wedstrijd te verstoren of te ondermijnen, of dat bedoeld is om een andere persoon te irriteren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen, of het niet naleven van deze Algemene voorwaarden, kan leiden tot diskwalificatie van de Wedstrijd, en de promotor behoudt zich het recht voor om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon die zich met dergelijk gedrag bezighoudt, voor zover toegestaan door de wet. De Promotor behoudt zich het recht voor om: (i) een persoon permanent te diskwalificeren van de wedstrijd van wie deze denkt dat deze opzettelijk deze algemene voorwaarden heeft geschonden; en (ii) de wedstrijd annuleren, opschorten en/of wijzigen zonder enige aansprakelijkheid indien fraude, virussen of andere factoren buiten de redelijke controle van de Promotor die de administratie, het functioneren of het juiste spel van de wedstrijd schaadt, zoals bepaald door de Promotor naar eigen goeddunken, en de online methode van deelname intrekken als deze technisch beschadigd raakt (inclusief als een computervirus of een systeemstoring het vermogen om de wedstrijd uit te voeren onherstelbaar belemmert), en om een winnaar te selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de intrekking zijn ontvangen. De opneming in deze prijsvraag is onder dergelijke omstandigheden het enige en uitsluitende rechtsmiddel van elke deelnemer.

r) Klachten die voortkomen uit de Wedstrijd of deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar [email protected]

s) De Promotor zal voldoen aan diens verplichtingen onder de voorwaarden van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”), de UK Data Protection Act 2018; en de EU-richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG).

t) De gegevens van de deelnemers worden bewaard in overeenstemming met het Privacy beleid van de promotor, beschikbaar op: https://www.drmartens.com/nl/nl/privacy.

u) De wedstrijd en deze algemene voorwaarden en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve jurisdictie met betrekking tot elk geschil dat voortvloeit uit de Wedstrijd en deze Algemene voorwaarden.